Jste zde: SoliCAD.com Produkty 2D CAD AutoPEN Moduly Moduly AutoPEN

Moduly AutoPEN

Kubatury komunikace

AutoPEN - nadstavba pro progeCAD a AutoCAD

Základní myšlenka, která nás vedla při tvorbě programu, byla prostá - využít co nejvíce údajů z datových souborů Podélného profilu komunikace k dalšímu zpracování. Proto byl tento program vytvořen jako nadstavbová část programu Podélný profil komunikace verze 4. a nemůže být používán samostatně. Pro úspěšný výpočet kubatur je nezbytné nejdříve vytvořit výkresy podélného profilu a příčných řezů pomocí programu Podélný profil komunikace. Datový soubor typu "*.kom3", který tím vznikne, je výchozím bodem, na kterém zahajuje práci program s názvem Kubatury pro Podélný profil komunikace.

Program obsahuje tři moduly:

Výpočet kubatur a ploch:
Nejdříve program provede výpočty délek a ploch na jednotlivých řezech. Výsledky výpočtů lze v této fázi přímo přenášet do výkresů těchto řezů v progeCADu nebo AutoCADu. Potom program vypočítá plochy a kubatury mezi řezy.

Program provádí výpočty těchto položek:

Tím program získá podklady pro vytvoření formulářů.

Formulář:
Formulář se sestaví automaticky. Je možné jej tisknout, editovat, ukládat ve formátu RTF (pro další zpracování např. ve Wordu) a exportovat do tabulky Excelu XLS.

Stáhněte si:

  demo verzi Kubatur pro podélný profil - komunikace,

  manuál.

 

Následující část: Podélný profil vodní tok »
Předchozí část: « Podélný profil komunikace