Jste zde: SoliCAD.com Produkty 2D CAD AutoPEN Moduly Moduly AutoPEN

Moduly AutoPEN

Import XYZ

Program Import XYZ je určen pro přenos geografických dat z textových souborů do situačních map v AutoCADu. Uspořádání dat v textových souborech se předpokládá ve sloupcích, např. takto:

Lb. Y X Z Poznámka
1 724172.54 953250.75 435.81 spojka Plason
2 724172.18 953254.34 436.03  
3 724171.07 953261.07 436.57 spojka XAGA

Výkres zaměřovacích bodů lze sestrojit dvěma způsoby: buď přímým vykreslováním v AutoCADu, nebo vygenerováním výkresu (souboru) ve formátu DWG.

AutoPEN - nadstavba pro progeCAD a AutoCAD

Program provádí odečítání souřadnic Y, X, Z z textového souboru. Tyto souřadnice převádí (volitelně) do čtvrtého kvadrantu a vynáší jednotlivé body tak, že souřadnice Y textového souboru jsou v AutoCADu odměřovány vodorovně a souřadnice X svisle. Do geometrického místa bodu je ve výkresu AutoCADu vložen bod, popis tohoto bodu, a výška bodu (ve zvoleném formátu). Jednotlivé entity jsou roztříděny do hladin: imp_body, imp_c_bodu, imp_vysky. Texty jsou provedeny textovým stylem imp_xyz s nastavitelným libovolným fontem a výškou písma.

Program spolupracuje s AutoCADy od verze LT 98 výše.

Detail výkresu může vypadat např. takto:

AutoPEN - nadstavba pro progeCAD a AutoCAD

Stáhněte si:

demo verzi Import XYZ,

manuál.

 

Následující část: Měření »