Jste zde: SoliCAD.com Produkty 2D CAD AutoPEN Moduly Moduly AutoPEN

Moduly AutoPEN

Podélný profil komunikace

Programy slouží k sestavení podélného profilu terénu a navržení trasy komunikace (včetně příčných řezů).

Staničení a výšky vrcholových bodů terénu, nivelety komunikace, poloměry zakružovacích oblouků apod. zadává projektant do seznamů v dialogových panelech programu. Samozřejmostí je průběžná kontrola spádu trasy, interpolace nivelety na zvoleném staničení apod.

Výkresy profilu a příčných řezů jsou uloženy do souborů typu DWG, které lze editovat a tisknout pomocí progeCADu, AutoCADu od verze LT 98 nebo jiným CAD editorem s importem formátu DWG.

AutoPEN - nadstavba pro progeCAD a AutoCAD

Pro odečítání trasy přímo z výkresu spolupracuje Podélný profil s programem Situace.

Na Podélný profil navazuje program Kubatury.

Stáhněte si:

  demo verzi Podélný profil - komunikace,

  manuál.

 

Následující část: Kubatury komunikace »
Předchozí část: « Vodovodní síť