Jste zde: SoliCAD.com Produkty 2D CAD AutoPEN Moduly Moduly AutoPEN

Moduly AutoPEN

Kubatury vodní tok

Program je vytvořen jako nadstavbová část programu Podélný profil vodní toky verze 4. a nemůže být používán samostatně. Pro úspěšný výpočet hydraulických parametrů koryta a pro výpočet kubatur je nezbytné nejdříve vytvořit výkresy podélného profilu a příčných řezů pomocí programu Podélný profil vodní toky. Datový soubor typu "*.vtk3", který tím vznikne, je výchozím bodem, na kterém zahajuje práci program s názvem Kubatury, hydraulika pro Podélný profil vodní toky.


AutoPEN - nadstavba pro progeCAD a AutoCAD

Program obsahuje tyto moduly:

AutoPEN - nadstavba pro progeCAD a AutoCAD

Výpočet hydraulických parametrů koryta:

Výpočet je statický, předpokládá ustálené rovnoměrné proudění (dno a hladina jsou rovnoběžné).
Výpočet je prováděn podle Chézyho rovnice s využitím Mannigova součinitele drsnosti (vzorce a prameny jsou uvedeny v manuálu).
Program umožňuje počítat maximální průtok a výpočet průtoku pro zvolenou hladinu nebo výpočet výšky hladiny pro zvolený průtok.
Program umožňuje interaktivní změny tvaru koryta (ladění) v příčných řezech výkresu.

Výpočet kubatur a ploch:

Nejdříve program provede výpočty délek a ploch na jednotlivých řezech. Potom program vypočítá plochy a kubatury mezi řezy.

Program provádí výpočty těchto položek:

Tím program získá podklady pro vytvoření formulářů.

Formuláře:

Formuláře se sestaví automaticky. Je možné je tisknout, editovat, ukládat ve formátu RTF (pro další zpracování např. ve Wordu) a exportovat do tabulky Excelu.

Stáhněte si:

  demo verzi Kubatur pro podélný profil - vodní toky,

 manuál.

 

Předchozí část: « Podélný profil vodní tok