Jste zde: SoliCAD.com Produkty 2D CAD AutoPEN Moduly Moduly AutoPEN

Moduly AutoPEN

Podélný profil kanalizace

Program slouží k sestavení podélného profilu terénu a navržení trasy kanalizace.

Staničení a výšky vrcholových bodů terénu, šachet, parametry potrubí a dalších objektů zadává projektant do seznamů v dialogových panelech programu. Samozřejmostí je průběžná kontrola spádu trasy, interpolace terénu a výkopu na zvoleném staničení apod.

Výkres profilu je uložen do souboru typu DWG, který lze editovat a tisknout pomocí progeCADu, AutoCADu LT 98 či vyšší verzí nebo jiným CAD editorem s importem formátu DWG.

Pro odečítání trasy přímo ze situační mapy spolupracuje Podélný profil s programem Situace.

Na Podélný profil navazuje program Kubatury, výkaz výměr rozpočet.

 

AutoPEN - nadstavba pro progeCAD a AutoCAD

 

Stáhněte si:

  demo verzi Podélný profil - kanalizace,

  manuál,

  příklady vygenerovaných výkresů Kanalizace.

 

Následující část: Kubatury kanalizace »
Předchozí část: « Moduly AutoPEN