Jste zde: SoliCAD.com Produkty 2D CAD AutoPEN Moduly Moduly AutoPEN

Moduly AutoPEN

Vodovodní síť

Program Výpočet vodovodní sítě je určen k dimenzování potrubí vodovodního řadu. Program umožňuje řešit sítě větvené i zakruhované. Výpočtem lze řešit nové sítě i posuzovat stávající díla.

Návrh sítě probíhá ve třech krocích:

1) Sestavení schématu.

Schéma sítě se zadává na matici tlačítek. Tvorba schématu je velice jednoduchá. Projektant zadá v daném místě větev nebo uzel pouhým stisknutím tlačítka. Uzly představují bodové odběry, větve představují ulice. Velikost schématu je omezena na 3 300 uzlů a 6 600 větví. Tvar schématu, počet okruhů ani počet uzlů v okruhu není nijak omezen.

2) Zadání výpočtových parametrů.

Výpočtové parametry jednotlivých uzlů a větví se zadávají v přehledných tabulkách. Nástroj pro skupinové zadání společných parametrů sítě velmi urychluje tuto část návrhu.

Parametry větví:

Parametry uzlů:

Parametry zdroje:

3) Vlastní výpočet dimenzí, tlaků a ztrát lze provést podle Mannigových nebo Ševelevových vzorců. K vyvažování okruhů je použita Lobačev - Crossova iterační metoda.

Výsledky výpočtů zobrazí program v přehledném formuláři. Tento formulář je možno tisknout nebo ukládat do souboru ve formátu RTF pro následné zpracování textovým editorem (např. Word).

 

Následující část: Podélný profil komunikace »