Jste zde: SoliCAD.com Produkty 2D CAD AutoPEN

AutoPEN - nadstavby na projektování kanalizací, vodovodů, plynovodů, komunikací a vodních toků

AutoPEN - nadstavba pro progeCAD a AutoCAD

Nadstavba AutoPEN Vám zpříjemní a urychlí práci při navrhování a výpočtech: kanalizací, vodovodů, plynovodů, komunikací a vodních toků. Software AutoPEN spolehlivě pracuje s 2D/3D CAD progeCAD Professional, AutoCAD LT®, AutoCAD® a některými dalšími CAD programy.

Přehled modulů

 • Podélný profil kanalizace - určen pro sestavování podélného profilu terénu a navržení trasy kanalizace,
 • Kubatury - rozpočty pro podélný profil kanalizace (nadstavbová část programu Podélný profil kanalizace ver. 4. a nemůže být používána samostatně),
 • Hydrotechnický výpočet kanalizační sítě - návrhy nových kanalizačních systémů i posouzení stávajících. Potrubí lze navrhovat s kruhovým, vejčitým nebo tlamovým profilem,
 • Výpočet tlakové kanalizace - dimenzování sítí a stanovení hydraulických parametrů sítě,
 • Podélný profil voda, plyn - určen k sestavení podélného profilu terénu a navržení trasy vodovodu nebo plynovodu,
 • Kubatury, rozpočty pro podélný profil voda, plyn - nadstavbová část programu Podélný profil voda-plyn ver. 2. a nemůže být používána samostatně,
 • Přehledný podélný profil vodovod - určen k vytvoření výkresu přehledného podélného profilu vodovodu,
 • Kladečský plán univerzál - Nabízí univerzální prostředí pro výběr značek z litiny, tvárné litiny včetně uzamykatelných spojů, tvarovky PVC a elektrotvarovky PE. Program Univerzální kladečský plán dovoluje vkládat nejen jednotlivé značky ale celé skupiny často se opakujících sestav,
 • Výpočet vodovodní sítě - určen k dimenzování potrubí vodovodního řadu. Program umožňuje řešit sítě větvené i zakruhované. Výpočtem lze řešit nové sítě i posuzovat stávající díla,
 • Podélný profil komunikace - určen k sestavení podélného profilu terénu a navržení trasy komunikace (včetně příčných řezů),
 • Kubatury pro Podélný profil komunikace - vytvořen jako nadstavbová část programu Podélný profil komunikace verze 3. a nemůže být používán samostatně,
 • Podélný profil vodní toky - určen k sestavení výkresu podélného profilu vodního toku (včetně příčných řezů),
 • Kubatury, hydraulika pro Podélný profil vodní toky - nadstavbová část programu Podélný profil vodní toky verze 3. a nemůže být používána samostatně,
 • Situace - určen pro odečet souřadnic trasy kanalizační, vodovodní, plynové sítě nebo osy komunikace, vodního toku. Odečet probíhá ze situační mapy v CAD programu. Odečtená data slouží k naplnění datových tabulek programů Podélný profil voda - plyn, Podélný profil kanalizace, Podélný profil komunikace, Podélný profil vodní toky.

Program je dodáván s HW klíčem a moduly jsou kompatibilní s  Windows 7, Windows 8 a Windows 10.

  Stáhněte si nadstavby AutoPEN

  Objednejte si nadstavby AutoPEN