Jste zde: SoliCAD.com Produkty 2D CAD AutoPEN Moduly Moduly AutoPEN

Moduly AutoPEN

Situace trasy kanalizační, vodovodní, plynové sítě nebo osy komunikace, vodního toku

Program Situace je určen pro odečet souřadnic trasy kanalizační, vodovodní, plynové sítě nebo osy komunikace, vodního toku. Odečet probíhá ze situační mapy v CAD programu. Odečtená data slouží k naplnění datových tabulek programů Podélný profil voda - plyn, Podélný profil kanalizace, Podélný profil komunikace, Podélný profil vodní toky.

AutoPEN - nadstavba pro progeCAD a AutoCAD

Jedná se o nadstavbu progeCADu, AutoCADu (od verze LT98 výše), DesignCADu (od verze Pro 2000), Bentley Microstation od verze 5 J.

Program provádí odměřování souřadnic Y, X, Z z výkresu (situační mapy). Tyto souřadnice převádí na přírůstkové délkové souřadnice (staničení). Naměřené a spočítané hodnoty ukládá do seznamu. Program rovněž umožňuje rychlé vkládání kót staničení a popisů vrcholových bodů do výkresu. Program generuje trojúhelníkovou síť nad výškopisem a sestrojí lomové body terénu.

AutoPEN - nadstavba pro progeCAD a AutoCAD

Výstupem programu je:

Stáhněte si pro Situace 8:

  demo verzi pro progeCAD, Briscad, ZWCAD,

  demo verzi pro AutoCAD,

  demo verzi pro DesignCAD,

  demo verzi pro Microstation,

  manuál.

Program Situace je dodáván ZDARMA jako příslušenství Podélných profilů, samostatně je neprodejný.

Následující část: Import XYZ »
Předchozí část: « Kubatury vodní tok