Jste zde: SoliCAD.com Produkty 2D CAD AutoPEN Moduly Moduly AutoPEN

Moduly AutoPEN

Kladečský plán (univerzální)

Program Univerzální kladečský plán navazuje na řadu kladečských plánů HAWLE, JMA, VOD-KA, DUKTUS. Tento nový program ale není omezen výrobním programem konkrétního výrobce. Nabízí univerzální prostředí pro výběr značek z litiny, tvárné litiny včetně uzamykatelných spojů, tvarovky PVC a elektrotvarovky PE. Program Univerzální kladečský plán dovoluje vkládat nejen jednotlivé značky, ale celé skupiny často se opakujících sestav.

AutoPEN - nadstavba pro progeCAD a AutoCAD


Základní rysy jsou pro všechny Kladečské plány společné:

Popisy značek lze do výkresu umisťovat zároveň se značkou nebo je možné popisy vytvářet dodatečně v automatizovaném cyklu. Programy provádí výpis a sumarizaci dílů. Výpis lze vkládat do výkresu jako tabulku nebo je možné jej uložit do textového souboru nebo tabulky Excelu.

Vkládání značek do výkresu je řešeno velice komfortně. Každá značka (skupina značek) je generována ve zvoleném měřítku a zavěšena na kurzor AutoCADu za jeden ze čtyř možných úchopových bodů. Po vložení značky se v druhém kroku (volitelně) nabídne vložení popisu značky. Značka je blok AutoCADu. Obsahuje textový atribut s popisem značky, který lze kdykoliv dodatečně změnit. Kresba je roztříděna do jednotlivých hladin. Barevně jsou proto rozlišeny příruby, hrdla, úchopové body a popisy. To umožňuje jednoduché přiřazení tlouštěk čar výkresu při tisku.

Stáhněte si:

  demo verzi univerzálního Kladečského plánu (pro AutoCAD),

  demo verzi univerzálního Kladečského plánu (pro Bricscad, ZWCAD, progeCAD),

  demo verzi Kladečského plánu HAWLE,

  demo verzi Kladečského plánu JMA,

  demo verzi Kladečského plánu VOD-KA,

  plnou verzi Kladečského plánu DUKTUS (více viz www.duktus.cz),

  manuál ke Kladečskému plánu HAWLE.

 

Následující část: Vodovodní síť »
Předchozí část: « Kladečské plány