Jste zde: SoliCAD.com Produkty 2D CAD AutoPEN Moduly Moduly AutoPEN

Moduly AutoPEN

Podélný profil vodní tok

Programy slouží k sestavení výkresu podélného profilu vodního toku (včetně příčných řezů).

Staničení a výšky vrcholových bodů terénu, nivelety jednotlivých linií apod. zadává projektant do seznamů v dialogových panelech programu. Samozřejmostí je průběžná kontrola spádu trasy, interpolace nivelety na zvoleném staničení apod.

Výkresy profilu a příčných řezů jsou uloženy do souborů typu DWG, které lze editovat a tisknout pomocí progeCADu, AutoCADu LT 98 a vyšší verzí nebo jiným CAD editorem s importem formátu DWG.

Pro odečítání trasy přímo z výkresu (ze situační mapy) spolupracuje Podélný profil s programem Situace.

Na Podélný profil navazuje program Kubatury, hydraulika.

 

Následující část: Kubatury vodní tok »
Předchozí část: « Kubatury komunikace