Jste zde: SoliCAD.com E-shop

Odhlášení z odběru reklamních emailů SoliCAD

Nyní jste byl odhlášen od zasílání reklamních emailů naší společnosti.

Váš team SoliCAD, s.r.o.

Souhlas se zpracováním údajů pro marketingové účely

Děkujeme Vám za poskytnutí souhlasu se zasíláním informací o novinkách, aktualizacích a nových produktech.

Mapa webu

Nápověda k editoru

Tento článek obsahuje nápovědu k WYSIWYG editoru redakčního systému.

Dole si zvolte kapitolu, která vás zajímá.

O nás

O SoliCAD.com

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení - provozovatel

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.solicad.com, jehož provozovatelem je společnost SoliCAD, s.r.o., sídlo: Kbel 26, PSČ 294 71, IČ: 274 40 117, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 112725. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

a. Podáním objednávky kupující stvrzuje,že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
b. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.
c. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až po zaplacení kupní ceny a převzetí objednaného zboží.
d. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem požadovaných údajů a náležitostí.
e. Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována. Akční nabídky a slevové akce jsou platné vždy dle termínu u dané akce uvedené či do vyprodání zásob.
f. Při převzetí zboží kupující obdrží daňový doklad, který je zároveň záručním listem v případě, že není přiložen záruční list výrobcem.
g. K produktu bude účtován recyklační poplatek, který je uveden vždy u výrobku a tento je stanoven zákonem. Poplatek za dopravu je specifikován v dodacích podmínkách.
h. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

3. Obrázky u zboží

Obrázky u zboží typu software jsou pouze informativní. Software je dodáván pokud není stanoveno jinak na zálohovém CD/DVD nebo jen odkazem ke stažení.

4. Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné

a. Veškeré zboží bude expedováno v souladu s expediční lhůtou uvedenou v potvrzovacím emailu. v případě doručení Českou poštou se expediční lhůta prodlužuje o 2 pracovní dny. Jestli-že z provozních důvodů nebude možné expediční lhůtu dodržet, bude zákazník o této skutečnosti okamžitě informován telefonicky nebo e-mailem. U platby dobírkou začíná expediční doba běžet v okamžiku objednání, u ostatních plateb je za začátek expediční lhůty považován okamžik připsání platby na účet prodávajícího.
b. Cena za přepravné se mění v závislosti na povaze zboží a na zákazníkem vybraném druhu dopravce a je specifikována v objednávkovém formuláři.

5. Reklamace

a. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu www.solicad.com a právním řádem platným v ČR.
b. Výměna nebo vrácení zboží je možné pouze v případě vrácení bez známek užívání v původním stavu, neporušeném obalu a s veškerým příslušenstvím.
c. Důvodem pro reklamaci nemůže být rozdílnost v balení software.

6. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující (soukromá osoba, nikoli právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba ) má právo podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží, za předpokladu, že kupní smlouva byla uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku. To neplatí v případě, že zákazník zboží přebírá osobně v kancelářích prodávajícího. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (rozhodné je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Zákazníkovi bude vrácena částka včetně recyklačního poplatku, bez poplatku za dopravu a bez poplatku za balné. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy jestliže:
a. se jedná o dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
b. se jedná dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
c. se jedná o dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
d. se jedná o dodávku novin, periodik a časopisů
e. se jedná o dodávku spočívajících ve hře nebo loterii.

7. Práva a povinnosti prodávajícího

a. Všechny osobní údaje poskytnuté při objednávce jsou důvěrné.
b. Prodávající se zavazuje vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
c. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
d. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 5 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.
e. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
1. zboží se již nevyrábí nebo nedodává.
2. výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží. V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Jestliže kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět do 5 dnů.

8. Práva a povinnosti kupujícího

a. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
b. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 5 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

9. Závěrečná ustanovení

a. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
b. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v internetového obchodu www.solicad.com, nebylo-li v daném případě prokazatelně dohodnuto jinak.
c. Smlouva se řídí platným právním řádem České republiky.
d. Strany smlouvy se dohodly, že v případech kdy to nevylučuje § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku, se smlouva řídí obchodním zákoníkem České republiky.

Homepage

Konstrukce a výroba

Prodej CAMVývojové a konstrukční práce včetně výroby ve strojírenství.


Co přesně děláme?

Prodej CAD a CAM

Konstrukce a vývojProdej, školení a technická  podpora 2D, 3D CAD a CAM.


Objednáte zde

Software pro školy

Prodej CAD

Software CAD a CAM pro školy a jejich studenty ZDARMA!


Komerční školení

Robotika

Prodej hardware

Dodávky robotických pracovišť Stäubli, Comau, ABB a další.


Více informací