Jste zde: SoliCAD.com Konstrukční kancelář Konstrukční práce

Přehled činností konstrukční kanceláře

Konsrukční kancelář

1. Vývoj jednotlivých částí i celých sestav.

Naše konstrukční kancelář SoliCAD se zabývá nejen vývojem menších či větších jednotlivých samotných částí či konstrukčních celků, a to i původních prototypových produktů, ale i vývojem celých sestav, zahrnujícím širokou paletu výrobků od spalinové sondy po testovací linky.

Vývoj jednotlivých částí i celých sestav

2. Absolutní a parametrické 3D modely.

Naše konstrukční kancelář využívá ke své práci špičkové software vybavení pro projektování 3D modelů, jejichž parametrické zpracování nám umožňuje pružně reagovat na případné změny v zadání projektu.

Absolutní a parametrické 3D modely

3. Vytvoření 2D technické dokumentace.

Naše konstrukční kancelář SoliCAD též bez problémů vytváří a zpracovává 2D technickou dokumentaci za pomoci nejnovějšího CAD softwaru. Výsledná technická dokumentace splňuje technické standardy a zaručuje tak našim klientům širokou a jednoduchou aplikovatelnost.

Vytvoření 2D technické dokumentace

4. Převod výkresové dokumentace do elektronické podoby.

Naše konstrukční kancelář SoliCAD se též zabývá převodem již hotové 2D výkresové dokumentace do dnes standardně používaných formátů. Díky spolehlivě pracujícímu software T-flex budete moci Vaše 3D modely rychle a efektivně upravovat.

Převod výkresové dokumentace do elektronické podoby

5. Zpracování technické dokumentace od projektu až po výrobní výkresy.

Naše konstrukční kancelář SoliCAD vytvoří zpracování celkové technické dokumentace. Projektem počínaje a výrobními výkresy konče. Vše dle přání zákazníka a s přispěním naší odborné pomoci.

6. Statické, kinematické, pevnostní a dynamické výpočty.

Naše konstrukční kancelář SoliCAD je schopna zajistit pro projekty statické, kinematické, pevnostní a dynamické výpočty. Potřebujete spočítat ozubené či řetězové převody, nosníky nebo hřídele a další? Pak se obraďte na nás.

7. Kolizní stavy zvolených řešení

Naše konstrukční kancelář SoliCAD dbá samozřejmě na bezpečnost a bezchybný chod svých produktů. Proto při zpracování projektů neopomínáme kontrolu kolizních stavů zvolených řešení.

8. Optimalizaci a rekonstrukci stávajícího zařízení.

Naše konstrukční kancelář SoliCAD se nezabývá pouze tvorbou nových zařízení. Je zde i pro majitele starších zařízení, pro které vytvoří kompletní dokumentaci sloužící k optimalizaci a rekonstrukci stávajícího zařízení.

9. Vytvoření dokumentace hotového technologického zařízení.

Naše konstrukční kancelář SoliCAD je zde též pro majitele technologických zařízení, kteří potřebnou technickou dokumentaci nemají. Naše výkonné softwarové vybavení zajistí i Vám v dnešní době vyžadované technické výstupy.

Vytvoření dokumentace hotového technologického zařízení

Technologická zařízení

Naše konstrukční kancelář SoliCAD je zde též pro majitele technologických zařízení, pro které tito nemají potřebnou technickou dokumentaci. Naše výkonné softwarové vybavení zajistí i Vám v dnešní době vyžadované technické výstupy.

Ač by se mohlo zdát, že jde pouze o byrokratické výstřelky, přiznejme, že bez technické dokumentace se nedá s žádným zařízením efektivně pracovat. Jsme si toho též plně vědomi. Proto i Vám nabízíme zpracování technické dokumentace pro vaše stávající zařízení. Za využití toho nejlepšího co může dnešní trh s kreslicími softwary nabídnout – s programy T-flex a Geomagic Design, nebude již vašemu technologickému zařízení nic škodit na kráse.

Optimalizace strojních zařízení

Naše konstrukční kancelář SoliCAD se nezabývá pouze tvorbou nových zařízení. Je zde i pro majitele starších strojů a strojních zařízení, pro které vytvoří kompletní dokumentaci sloužící k optimalizaci a rekonstrukci stávajícího zařízení.

Dosluhuje vaše linka, není svojí stávající kapacitou schopna pokrýt poptávku po vašich výrobcích a nová linka by byla příliš nákladným řešením? Proto tu je naše konstrukční kancelář, která najde takové řešení, jež bude finančně únosné a zároveň zajistí optimalizaci výroby pro žádanou kapacitní zátěž a vaše rekonstruovaná linka či stroj Vám bude sloužit další dlouhá léta. Samozřejmě zde nejsme pouze pro majitele a provozovatele výrobních linek a strojů, ale třeba i pro majitele zábavních atrakcí. Každý u nás nalezne, co hledá.

Kolizní stavy

Naše konstrukční kancelář SoliCAD dbá samozřejmě na bezpečnost a bezchybný chod svých produktů. Proto při zpracování projektů neopomínáme kontrolu kolizních stavů zvolených řešení.

Jistě si každý při koupi nového produktu přeje, aby mu sloužil co možná spolehlivě a bez závad. My si přejeme totéž. A jakožto poskytovatelé produktů si to přejeme dvojnásob. Proto jsou námi zpracovávaná řešení projektů podrobována důkladným kontrolám, při kterých zjišťujeme bezpečnost navrhovaných součástí v provozu. Nedílnou součástí tohoto procesu je i řešení kolizních stavů. S klidným svědomím Vám poté můžeme předat do výroby či do užívání po všech směrech prověřený produkt.

Pevnostní výpočty

Naše konstrukční kancelář SoliCAD je schopna zajistit pro projekty statickékinematické, pevnostní a dynamické výpočty. Potřebujete spočítat ozubené či řetězové převodynosníky nebo hřídele a další? Pak se obraťte na nás.

Pevnostní výpočty

K bezpečnému a bezzávadovému provozu již pouhá intuice při konstruování nestačí. Bez potřebných výpočtů daných namáhání, ať již při zatížení statickém či dynamickém, se moderní zařízení neobejde. Toho jsme si plně vědomi, a proto nabízíme našim zákazníkům, partnerům, tuto nepostradatelnou součást dnešních produktů, jako jsou statické, kinematické, pevnostní a dynamické výpočty. Nenechte si ani Vy utéct příležitost dostat se před konkurenci díky našim produktům a službám.

Ocelové konstrukce

Provádíme statické a pevnostní výpočty ocelových konstrukcí, strojírenských součástí a sestav, detailní výpočty nosných profilů.

Konstrukce solárních panelů

Technická dokumentace

Naše konstrukční kancelář SoliCAD též bez problémů vytváří a zpracovává 2D technickou dokumentaci za pomoci nejnovějších software. Výsledná technická dokumentace a výkresy splňují technické standardy a zaručuje tak našim klientům širokou a jednoduchou aplikovatelnost.

2D technická dokumentace

Naši konstruktéři jsou tu pro Vás, aby narýsovali a zpracovali vyžádanou 2D technickou dokumentaci dle vašich požadavků a přání. Spolehlivým partnerem pro tvorbu výkresů jim při tom jsou nejnovější kreslící software od firmy ProgeSOFT, jenž jsou špičkovým CAD software sloužící jako náhrada AuoCadu.

Formáty výkresové dokumentace

Naše konstrukční kancelář SoliCAD se též zabývá převodem již hotové 2D výkresové dokumentace do dnes běžně používaných formátů. Díky spolehlivě pracujícímu software T-flex budeme moci vaše 3D modely rychle a efektivně upravovat.

2D technická dokumentace

Vlastníte již hotové výkresy, avšak v již nepříliš podporovaných formátech? Pak najdete podporu u nás. Převedeme vaši dokumentaci do podoby souborů jako jsou DWG. … Vaše 2D návrhy se budou skvět ve 3D podobě a budete moci díky výkonnému kreslicímu software T-flex své výkresy rychle upravovat a snadno spravovat.

Ovšem pokud nesahají-li vaše studijní kořeny do technického podloží, ani v tomto případě nevěste hlavu. Jsme tu i pro Vás. Již jsme spolupracovali na rozvoji inovativních návrhů, jejichž tvůrci neměli potřebné technické znalosti. Ty jsme poskytli my a společně jsme daný nápad rozvinuli a úspěšně dokončili.

Zpracování technické dokumentace

Naše konstrukční kancelář SoliCAD vytvoří zpracování celkové technické dokumentace. Projektem počínaje a výrobními výkresy konče. Vše dle přání zákazníka a s přispěním naší odborné pomoci.

Máte nápad, máte novou myšlenku, kterou chcete přetavit ve vitální výrobek? Není snazší cesty jak mu pomoci na světlo světa, než kontaktovat naši konstrukční kancelář SoliCAD. Zde s Vámi vaši ideu rozpracujeme v projektu s veškerou náležitě provedenou technickou dokumentací.

2D technická dokumentace

3D modely

Naše konstrukční kancelář využívá ke své práci špičkové software vybavení pro projektování 3D modelů, jejichž parametrické zpracování nám umožňuje pružně reagovat na případné změny v zadání projektu.

3D modely

Dnes již zobrazování téměř svrchovaně vládne 3D projekce, a proto ani naše konstrukční kancelář nezůstává pozadu a nabízí svým zákazníkům výstupy jak z programu T-flex, profesionálního 3D CAD parametrického modeláře pro náročné uživatele, tak i z kreslicích programů od firmy Geomagic, které rovněž poskytujeme jako softwarové produkty na našem e-shopu.

Vývoj 3D částí a sestav

Naše konstrukční kancelář SoliCAD se zabývá nejen vývojem menších či větších jednotlivých samotných částí či konstrukčních celků, a to i původních prototypových produktů, ale i vývojem celých sestav, zahrnující širokou paletu výrobků od spalinové sondy po testovací linky.

konstrukční kancelář SoliCAD

Naši zákazníci u nás najdou podporu, ať již přijdou s potřebou vývoje malé součástky či výrobní linky. Naše konstrukční kancelář se již podílela na spolupráci na vývoji nových patentových produktů, které jsou pro nás nejenom výzvou při promýšlení technického provedení, ale i vzrušující cestou zrodu nového patentu, který vidíme růst prakticky od kolébky, přes konstrukci, až k jejich pomyslnému nástupu do dospělého funkčního života.

konstrukční kancelář SoliCAD

Již jsme se podíleli na mnoha projektech, mezi něž patří také součástky sloužící k biomedicínckému použití či forma na čokoládu nebo strojní technologie pro automobilový průmysl a energetiku. Rádi se budeme podílet i na projektech vašich, kterým budeme věnovat naši píli a znalosti, abychom se s vámi na konci mohli radovat z dobře vykonané práce.