Jste zde: SoliCAD.com Konstrukční kancelář Reference a výroba

CNC výroba dílů a sestav

Postupy práce na CNC strojích HURCO programovaných v programu SprutCAM zahrnují několik klíčových kroků od návrhu a programování až po samotné obrábění na stroji. Následující je detailní přehled výrobních postupů:

1. Návrh Dílu:

 • CAD Model:
  • Vytvoření 3D modelu dílu v CAD (Computer-Aided Design) software, který obsahuje všechny potřebné rozměry a geometrii.

2. Příprava Modelu v SprutCAM:

 • Import Modelu:
  • Import CAD modelu dílu do programu SprutCAM.
 • Definice Materiálu:
  • Určení materiálu, ze kterého bude díl vyroben, a jeho vlastností pro správné nastavení obrábění.

3. Výběr Nástrojů:

 • Nástroje pro Obrábění:
  • Výběr vhodných nástrojů pro obrábění na základě geometrie dílu, materiálu a požadovaných operací.

4. Nastavení Obrábění:

 • Definice Pracovního Koordinátového Systému:
  • Určení pracovního koordinátového systému pro CNC stroj.
 • Nastavení Rychlostí a Posunů:
  • Specifikace rychlostí a posunů pro jednotlivé operace obrábění.

5. Programování v SprutCAM:

 • Volná Plocha:
  • Definice volné plochy, kde se bude obrábění provádět.
 • Programování Operací:
  • Programování jednotlivých operací obrábění, včetně frézování, soustružení, vrtání atd.
 • Generování NC Kódu:
  • Generování NC (Numeric Control) kódu z programu SprutCAM, který bude převeden na pohybové instrukce pro CNC stroj.

6. Simulace:

 • Simulace Obrábění:
  • Simulace celého procesu obrábění v programu SprutCAM pro kontrolu správnosti programu a odhalení případných kolizí nebo chyb.

7. Nahrání Programu do CNC Stroje:

 • Přenos NC Kódu:
  • Nahrání vygenerovaného NC kódu do řídící jednotky CNC stroje.

8. Obrábění na CNC Stroji HURCO:

 • Nastavení Stroje:
  • Nastavení CNC stroje podle specifikací programu.
 • Začátek Obrábění:
  • Spuštění programu na CNC stroji pro realizaci navržených operací obrábění.

9. Kontrola Kvality:

 • Kontrola Hotového Dílu:
  • Zkontrolování hotového dílu a porovnání s původním CAD modelem pro zajištění přesnosti a kvality.

10. Dokumentace a Archivace:

 • Záznamy a Dokumentace:
  • Archivace NC kódu, dokumentace nastavení a výsledků kontrol pro budoucí referenci a případné úpravy.

11. Optimalizace Programu:

 • Analýza a Optimalizace:
  • Analýza výsledků a případná optimalizace programu pro zvýšení efektivity a snížení času obrábění.

Celkově vzato, výrobní postupy na CNC strojích HURCO programovaných ve SprutCAM zahrnují kombinaci práce v CAD softwaru, programování v SprutCAM, simulace, přenos kódu na CNC stroj a následné ladění a kontrolu kvality hotového dílu.

Reference z oblasti automotive

Ve spolupráci s našimi partnery jsme schopni dodat prototypy jednotlivých konstruovaných dílů a sestav. Zajistíme výrobu plastových i kovových dílů.

Konstrukční kancelář SoliCAD, s.r.o. poskytuje vysokou kvalitu za příznivou cenu.

Návrh plastových dílů pro automotive

Nadnárodní společnost v automobilovém průmyslu

3D konstrukční návr sestavy plastových dílů.

Návrh a výroba jendoúčelového zařízení.

Nadnárodní společnost v automobilovém průmyslu

Návrh automatického jednoúčelového zařízení pro montáž v automobilovém průmyslu. Cílem bylo zjednodušení výrobního procesu, zvýšení výkonu a snížení provozních nákladů

Návrh technologie termického natavování

Zákazník - společnost - Indie (2010)

Návrh a příprava technologického pracoviště, testování a dodávání zkušebních vzorků pro automobilový průmysl.

Reference z oblasti vstřikolisových forem

Vstřikolisová forma


Zákazník - společnost - ČR

3D-model, výkresová dokumentace, vizualizace, realizace

Vstřikolisová forma - řez

Zákazník - společnost - ČR

3D-model, výkresová dokumentace, vizualizace, realizace

 

Vstřikolisová forma - řez

Zákazník - společnost - ČR

3D-model, výkresová dokumentace, vizualizace, realizace

Vstřikolisová forma


Zákazník - společnost - ČR

3D-model, výkresová dokumentace, vizualizace, výroba, dodání hotového výlisku

Vstřikolisová forma

Zákazník - společnost - ČR

3D-model, výkresová dokumentace, vizualizace, výroba, dodání hotového výlisku

 

Reference z oblasti ocelových konstrukcí

Výrobní hala

Zákazník - společnost - ČR (2012)

3D-model, výkresová dokumentace, vizualizace

Montovaná hala


Zákazník - společnost - ČR (2012)

Návrh konstrukce haly, modifikace, pevnostní výpočty, vizualizace

Megaboard 16 x 4 m

 


Zákazník - společnost - ČR

Návrh konstrukce, dokumentace, realizace

Reference z oblasti robotiky

Školní frézovací pracovistě

Zákazník - SPŠ Břeclav

 

 

Frézovací robot s vřetenem

Frézovací pracovistě karbonových dílů

Zákazník - společnost - ČR

 

 

Robotické pracoviště

Robotická paletizace dřevěných briket

Zákazník - společnost - ČR

 

Robotické pracoviště

Obsluha vstřikolisu

Zákazník - společnost - ČR

 

Robotické pracoviště

Robotické brousící pracoviště hliníkových dílů

Zákazník - společnost - ČR

 

Robotické brousící pracoviště

Robotická apretace hliníkových odlitků

Zákazník - společnost - ČR

 

Robotická apretace SoliCAD

Ostatní reference

Otočný rám pro svařovací přípravek

Zákazník - společnost - ČR (2012)

3D-model, výkresová dokumentace, vizualizace, realizace

Návrh protikusu


Zákazník - společnost - ČR (2012)

3D-model, výkresová dokumentace, vizualizace

Vystřeďovač


Zákazník - společnost - ČR (2012)

3D-model, výkresová dokumentace, vizualizace

Vibrační třídič materiálu

Zákazník - společnost - ČR (2012)

3D-model, výkresová dokumentace, vizualizace

Přípravek pro výrobu OSB desek


Zákazník - společnost - ČR (2012)

3D-model, výkresová dokumentace, vizualizace

Laboratorní zařízení

Zákazník - společnost - ČR (2011/2012)

3D-model, výkresová dokumentace, vizualizace, realizace

Zajišťovací mechanismus


Zákazník - společnost - Německo (2011/2012)

3D-model, výkresová dokumentace, vizualizace, realizace

Schodiště


Zákazník - soukromník - ČR (2011)

3D-model, výkresová dokumentace, vizualizace,

Plastové díly pro akvárium

Zákazník - společnost - ČR (2011)

3D-model, technologická příprava pro návrh formy, vizualizace

Návrh komínu

Zákazník - společnost - ČR (2011)

Návrh konstrukce

Návrh konstrukce pro solární panely

Zákazník - společnost - ČR (2010)

Návrh konstrukce pro uložení solárních panelů na panelovém domě. Součástí projektu je autorizovaný statický výpočet.

 
 
 
 
 

Převodovka

 

Konstrukce pro solární panely

Solarfix s.r.o. (2009)

Předmětem projektu je návhr konstrukce na objekt pro osazení solárních panelů. Konstrukce je s autorizovaným statickým výpočtem.

Výparník

Obráběný díl

 

 
 
 

Návrh konstrukce odchylovače toku

Zákazník - energetická společnost ČR (2010)

Návrh konstrukce odchylovače toku pro energetickou společnost.

Výtahová šachta

 

Pevnostní výpočet

Evropský výrobce profilů (2009)

Příprava konstrukčních návrhů pro pevnostní výpočty, návrh konstrukce Al-profilu a doporučení profilů pro praktické využití.

Audio zesilovač

Zákazník - společnost ČR (2012)

Vizualizace

Konstrukce lampy veřejného osvětlení

Zákazník - společnost ČR (2012)

Konstrukce a vizualizace lampy veřejného osvětlení