Jste zde: SoliCAD.com Konstrukční kancelář Reference a výroba Výroba

CNC výroba dílů a sestav

Postupy práce na CNC strojích HURCO programovaných v programu SprutCAM zahrnují několik klíčových kroků od návrhu a programování až po samotné obrábění na stroji. Následující je detailní přehled výrobních postupů:

1. Návrh Dílu:

 • CAD Model:
  • Vytvoření 3D modelu dílu v CAD (Computer-Aided Design) software, který obsahuje všechny potřebné rozměry a geometrii.

2. Příprava Modelu v SprutCAM:

 • Import Modelu:
  • Import CAD modelu dílu do programu SprutCAM.
 • Definice Materiálu:
  • Určení materiálu, ze kterého bude díl vyroben, a jeho vlastností pro správné nastavení obrábění.

3. Výběr Nástrojů:

 • Nástroje pro Obrábění:
  • Výběr vhodných nástrojů pro obrábění na základě geometrie dílu, materiálu a požadovaných operací.

4. Nastavení Obrábění:

 • Definice Pracovního Koordinátového Systému:
  • Určení pracovního koordinátového systému pro CNC stroj.
 • Nastavení Rychlostí a Posunů:
  • Specifikace rychlostí a posunů pro jednotlivé operace obrábění.

5. Programování v SprutCAM:

 • Volná Plocha:
  • Definice volné plochy, kde se bude obrábění provádět.
 • Programování Operací:
  • Programování jednotlivých operací obrábění, včetně frézování, soustružení, vrtání atd.
 • Generování NC Kódu:
  • Generování NC (Numeric Control) kódu z programu SprutCAM, který bude převeden na pohybové instrukce pro CNC stroj.

6. Simulace:

 • Simulace Obrábění:
  • Simulace celého procesu obrábění v programu SprutCAM pro kontrolu správnosti programu a odhalení případných kolizí nebo chyb.

7. Nahrání Programu do CNC Stroje:

 • Přenos NC Kódu:
  • Nahrání vygenerovaného NC kódu do řídící jednotky CNC stroje.

8. Obrábění na CNC Stroji HURCO:

 • Nastavení Stroje:
  • Nastavení CNC stroje podle specifikací programu.
 • Začátek Obrábění:
  • Spuštění programu na CNC stroji pro realizaci navržených operací obrábění.

9. Kontrola Kvality:

 • Kontrola Hotového Dílu:
  • Zkontrolování hotového dílu a porovnání s původním CAD modelem pro zajištění přesnosti a kvality.

10. Dokumentace a Archivace:

 • Záznamy a Dokumentace:
  • Archivace NC kódu, dokumentace nastavení a výsledků kontrol pro budoucí referenci a případné úpravy.

11. Optimalizace Programu:

 • Analýza a Optimalizace:
  • Analýza výsledků a případná optimalizace programu pro zvýšení efektivity a snížení času obrábění.

Celkově vzato, výrobní postupy na CNC strojích HURCO programovaných ve SprutCAM zahrnují kombinaci práce v CAD softwaru, programování v SprutCAM, simulace, přenos kódu na CNC stroj a následné ladění a kontrolu kvality hotového dílu.