Jste zde: SoliCAD.com Konstrukční kancelář Konstrukční práce Přehled činností

Přehled činností konstrukční kanceláře

Konsrukční kancelář

1. Vývoj jednotlivých částí i celých sestav.

Naše konstrukční kancelář SoliCAD se zabývá nejen vývojem menších či větších jednotlivých samotných částí či konstrukčních celků, a to i původních prototypových produktů, ale i vývojem celých sestav, zahrnujícím širokou paletu výrobků od spalinové sondy po testovací linky.

Vývoj jednotlivých částí i celých sestav

2. Absolutní a parametrické 3D modely.

Naše konstrukční kancelář využívá ke své práci špičkové software vybavení pro projektování 3D modelů, jejichž parametrické zpracování nám umožňuje pružně reagovat na případné změny v zadání projektu.

Absolutní a parametrické 3D modely

3. Vytvoření 2D technické dokumentace.

Naše konstrukční kancelář SoliCAD též bez problémů vytváří a zpracovává 2D technickou dokumentaci za pomoci nejnovějšího CAD softwaru. Výsledná technická dokumentace splňuje technické standardy a zaručuje tak našim klientům širokou a jednoduchou aplikovatelnost.

Vytvoření 2D technické dokumentace

4. Převod výkresové dokumentace do elektronické podoby.

Naše konstrukční kancelář SoliCAD se též zabývá převodem již hotové 2D výkresové dokumentace do dnes standardně používaných formátů. Díky spolehlivě pracujícímu software T-flex budete moci Vaše 3D modely rychle a efektivně upravovat.

Převod výkresové dokumentace do elektronické podoby

5. Zpracování technické dokumentace od projektu až po výrobní výkresy.

Naše konstrukční kancelář SoliCAD vytvoří zpracování celkové technické dokumentace. Projektem počínaje a výrobními výkresy konče. Vše dle přání zákazníka a s přispěním naší odborné pomoci.

6. Statické, kinematické, pevnostní a dynamické výpočty.

Naše konstrukční kancelář SoliCAD je schopna zajistit pro projekty statické, kinematické, pevnostní a dynamické výpočty. Potřebujete spočítat ozubené či řetězové převody, nosníky nebo hřídele a další? Pak se obraďte na nás.

7. Kolizní stavy zvolených řešení

Naše konstrukční kancelář SoliCAD dbá samozřejmě na bezpečnost a bezchybný chod svých produktů. Proto při zpracování projektů neopomínáme kontrolu kolizních stavů zvolených řešení.

8. Optimalizaci a rekonstrukci stávajícího zařízení.

Naše konstrukční kancelář SoliCAD se nezabývá pouze tvorbou nových zařízení. Je zde i pro majitele starších zařízení, pro které vytvoří kompletní dokumentaci sloužící k optimalizaci a rekonstrukci stávajícího zařízení.

9. Vytvoření dokumentace hotového technologického zařízení.

Naše konstrukční kancelář SoliCAD je zde též pro majitele technologických zařízení, kteří potřebnou technickou dokumentaci nemají. Naše výkonné softwarové vybavení zajistí i Vám v dnešní době vyžadované technické výstupy.

Vytvoření dokumentace hotového technologického zařízení