Jste zde: SoliCAD.com Konstrukční kancelář Konstrukční práce Pevnostní výpočty

Pevnostní výpočty

Naše konstrukční kancelář SoliCAD je schopna zajistit pro projekty statickékinematické, pevnostní a dynamické výpočty. Potřebujete spočítat ozubené či řetězové převodynosníky nebo hřídele a další? Pak se obraťte na nás.

Pevnostní výpočty

K bezpečnému a bezzávadovému provozu již pouhá intuice při konstruování nestačí. Bez potřebných výpočtů daných namáhání, ať již při zatížení statickém či dynamickém, se moderní zařízení neobejde. Toho jsme si plně vědomi, a proto nabízíme našim zákazníkům, partnerům, tuto nepostradatelnou součást dnešních produktů, jako jsou statické, kinematické, pevnostní a dynamické výpočty. Nenechte si ani Vy utéct příležitost dostat se před konkurenci díky našim produktům a službám.

Ocelové konstrukce

Provádíme statické a pevnostní výpočty ocelových konstrukcí, strojírenských součástí a sestav, detailní výpočty nosných profilů.

Konstrukce solárních panelů