Jste zde: SoliCAD.com Konstrukční kancelář Konstrukční práce Kolizní stavy

Kolizní stavy

Naše konstrukční kancelář SoliCAD dbá samozřejmě na bezpečnost a bezchybný chod svých produktů. Proto při zpracování projektů neopomínáme kontrolu kolizních stavů zvolených řešení.

Jistě si každý při koupi nového produktu přeje, aby mu sloužil co možná spolehlivě a bez závad. My si přejeme totéž. A jakožto poskytovatelé produktů si to přejeme dvojnásob. Proto jsou námi zpracovávaná řešení projektů podrobována důkladným kontrolám, při kterých zjišťujeme bezpečnost navrhovaných součástí v provozu. Nedílnou součástí tohoto procesu je i řešení kolizních stavů. S klidným svědomím Vám poté můžeme předat do výroby či do užívání po všech směrech prověřený produkt.