Jste zde: SoliCAD.com Konstrukční kancelář Reference a výroba Výroba CNC výroba dílů a sestav

CNC výroba dílů a sestav

Postupy práce na CNC strojích HURCO programovaných v programu SprutCAM zahrnují několik klíčových kroků od návrhu a programování až po samotné obrábění na stroji. Následující je detailní přehled výrobních postupů:

1. Návrh Dílu:

2. Příprava Modelu v SprutCAM:

3. Výběr Nástrojů:

4. Nastavení Obrábění:

5. Programování v SprutCAM:

6. Simulace:

7. Nahrání Programu do CNC Stroje:

8. Obrábění na CNC Stroji HURCO:

9. Kontrola Kvality:

10. Dokumentace a Archivace:

11. Optimalizace Programu:

Celkově vzato, výrobní postupy na CNC strojích HURCO programovaných ve SprutCAM zahrnují kombinaci práce v CAD softwaru, programování v SprutCAM, simulace, přenos kódu na CNC stroj a následné ladění a kontrolu kvality hotového dílu.