Jste zde: SoliCAD.com Produkty CAM SprutCAM

O programu SprutCAM

Software SprutCAM je jedním z dynamicky se rozvíjejících produktů. Obsahuje velké množství funkcí, které byly vyvinuty specialisty ze společnosti SPRUT Technology během mnoha let, kdy se snažili uspokojit potřeby zákazníků pro vytváření NC programů. Samotný systém je vysoce efektivní a obsahuje všechny požadavky a přání uživatelů, směřované ke zvýšení jeho funkčnosti a ergonomických vlastností.

Tento produkt představuje systém nové generace, který pracuje přímo s geometrickými objekty nadřazeného modelu (včetně křivek NURBS) bez předběžné aproximace nebo triangulace. To nejen umožňuje ekonomické využití výpočetních zdrojů počítače, ale také výpočet výsledné dráhy nástroje s libovolnou vyžadovanou přesností.

Systém SprutCAM má jedno z nejlepších uživatelských rozhraní ze všech systémů CAM, které jsou na trhu v současné době dostupné. Animované funkce zobrazení a nová možnost náhledu ve více oknech umožňují velmi účinné využití dostupného pracovního prostoru. Nabízí se široká škála nástrojů pro manipulaci s objekty na obrazovce, určená k zobrazování geometrických prvků a k dispozici je mnoho dalších aktualizovaných funkcí v oblasti vývoje programů NC, které jsou připraveny k použití na NC stroji. Tato vylepšení byla provedena se záměrem zlepšení možností systému a také jednoduchosti jeho používání.

Tomu, že se jedná o vysoce inteligentní systém, napovídá také skutečnost, že pro získání NC programu je nutné pouze naimportovat model do programu, vybrat typ obrábění a stisknout tlačítko "Spustit". Ohromný počet automaticky vykonávaných funkcí, výchozí nastavení parametrů operací založených na analýze modelu, optimalizované obrábění součásti a mnoho dalšího je umožněno díky nepřebernému nashromážděnému množství znalostí a intelektu matematiků, programátorů a odborníků na CNC stroje.

Pro bližší představení produktu můžete shlédnout prezentaci, kterou si pro Vás společnost SoliCAD, s. r. o. připravila ve formátu pps: zde stáhněte.