Jste zde: SoliCAD.com Nápověda progeCAD Professional Nápověda 6.3.050 Vše

6.3.050 Vše

←6.3.049 Střed     6.3.051 Meze     ↑zpět na 6. Hlavní menu↑     ↑zpět na obsah↑

ikonka
menu
panel nástrojů
anglický příkaz v příkazovém řádku
český klávesový příkaz
stručný popis


Pohled → Lupa → Vše
Standard
_zoom
zoom
změní pohled tak, aby byly zobrazeny všechny objekty v rýsovacím prostoru

Předposlední z podvoleb příkazu č. 43 Funkce zoomu je zobrazení všech objektů, které se nacházejí v rýsovacím prostoru. Aplikací této funkce docílíte toho, že uvidíte všechny objekty v měřítku tak, v jakém jej progeCAD vypočetl. Příkaz zpravidla pracuje bez změny měřítka, ale pouze v tom případě, pokud všechny objekty jsou nakresleny na menší ploše, než je zobrazovaný prostor, vždy tedy dojde jen ke zmenšení pohledu. Jestliže zmenšíte pohled všech objektů tak, že budou několikanásobně menší než zobrazovaný prostor, po aplikaci této funkce se měřítko tohoto pohledu nezmění.

←6.3.049 Střed     6.3.051 Meze     ↑zpět na 6. Hlavní menu↑     ↑zpět na obsah↑