Jste zde: SoliCAD.com Produkty 2D CAD progeCAD Professional Funkce programu

progeCAD - funkce programu

progeCAD 2016 Professional - alternativa AutoCAD

Kompatibilita Ribbon menu Podpora 64-bit Dynamický vstup
PDF na DWG Rozšířený Render
 - ARTISAN
Příkaz Super šrafa Tisk PDF
s hladinami
Textový editor
na místě
Nastavení útlumu
objektů
Poznámky (Anotace) Mračno bodů
Perspektivní korekce 
obrázku
Cloud Výchozí hladiny iCADLib
3D PDF export EasyArch3D Vlastnosti Publikovat 
Rychlé nástroje

Vysoká kompatibilita s programem AutoCAD® 

Nativním formátem progeCADu jsou soubory DWG. To zaručuje nejvyšší kompatibilitu s AutoCAD®em bez nutnosti konverze souborů nebo jakéhokoliv nebezpečí ztráty informací (podpora DWG až do verze 2024).
progeCAD umožňuje export výkresů do jakékoliv předchozí verze AutoCADu a to ve formátech DWG a DXF.

Plně kompatibilní s Windows 8.1, 10 a 11

progeCAD je možné spustit na Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1 a Windows® 10 a Windows® 11.

Nové (i původní) uživatelské rozhraní (ribbon menu)

progeCAD Professional podporuje dvě různá uživatelská rozhraní:

 • klasické menu - založené na liště nabídek a standardních nástrojových panelech,

 • záložkové (ribbon) menu - nové moderní, jako má Microsoft Office® nebo AutoCAD®.

Ribbony používají záložky pro zobrazení různých sad ovládacích prvků, což eliminuje potřebu mít mnoho paralelních nástrojových panelů. Menu je přizpůsobitelné pomocí CUI souborů.

Uživatelé, kteří jsou zvyklí na klasické menu a nástrojové panely, mohou i nadále používat své preferované rozhraní.

Dvě uživatelská prostředí

Podpora 64-bit a více jader

progeCAD nabízí nativní podporu 64-bit operačních systémů a více jader s vylepšenou správou paměti. Manipulace s velkými výkresy na 64-bitových OS přináší 1.5 až 3 krát vyšší zlepšení výkonu na vícejádrových počítačích.

Dynamický vstup (dynamické zadávání)

Jedná se o alternativní způsob zadávání příkazů přes rozhraní příkazového řádku přímo u kurzoru myši. Lze zadávat data jako je délka čáry nebo poloměr kružnice s dynamickou vizualizací změn ve srovnání s pohyby myši.

Pokud je dynamický vstup zapnutý, popisek zobrazuje dynamicky aktualizované údaje vedle kurzoru.
Když příkaz probíhá, je možné zadat volby a hodnoty v popisku textového pole.

Dynamický vstup lze nastavit tak, aby splňoval osobní nebo firemní směrnice. Tato funkce zvyšuje produktivitu a zefektivňuje proces kreslení a editace.

Dynamický vstup

Konvertor z PDF do DWG formátu

progeCAD obsahuje nástroj PDF2DWG, umožňující převést vektorové PDF do DWG/DXF výkresu a následně jej využít k úpravám nebo jako podklad pro další práci.

S velkou mírou přesnosti převádí čáry, tvary a textové řetězce. 

Převod jedním kliknutím.

Je kompatibilní s PDF soubory obsahující hladiny - zpětný převod PDF na výkres se zachováním stejných hladin jako v PDF souboru.

PDF2DWG

Rozšířený render - Artisan

Ideální produkt pro architekty a konstruktéry, kteří potřebují vidět své návrhy ve fotorealistickém zobrazení.

Aplikace progeCAD professional má vyspělé vykreslovací funkce založené na algoritmu sledování paprsku, nově integrované s vykreslovacím nástrojem Artisan.

Render umožňuje vytvářet fotorealistické obrazy modelů s rychlým využitím široké škály připravených materiálů a nastavením osvětlení v kombinaci s možností vytvářet vlastní světlo a realistické materiály.

Mezi hlavní funkce patří:

 • fotorealistické vykreslování se světlem a stíny, odrazovými efekty a průhledností,
 • možnost vlastní úpravy vzhledu a struktury dřeva, kamene, plastů, kovů, cihel,
 • úpravy finálního vzhledu pomocí efektů odrazu a průhlednosti,
 • kontrola osvětlení pomocí několika světelných bodů,
 • knihovna materiálů s nastavením,
 • vyrovnané stíny,
 • ovládání polohy slunce,
 • uložení obrazu s vlastním rozlišením,
 • zlepšení funkčnosti,
 • nabídka světelných schémat,
 • knihovna 2D i 3D pozadí (hemisféricky zobrazených),
 • správa náhledů pro ukládání pracovních dat ve scénách,
 • archivace vlastních knihoven materiálů, osvětlení a pozadí.

 

Import ESRI-SHAPE

Import tvarů (ESRI souborů) s geometrií a daty tvarů do progeCADu.

Specifický příkaz umožní vložit geometrii, správu barev a hladin a dynamické řízení dat.

Příkaz Super šrafa

Vytváří šrafovací vzory z obrazů, bloků, externích referencí (xrefs) a prázdných oblastí (Wipeout).

 

 

Tisk PDF s hladinami

Aplikace progeCAD Professional umožňuje vytvářet vysoce kvalitní PDF soubory z výkresů (včetně hladin).

Zobrazování hladin v PDF dokumentu lze vypnout a zapnout pomocí Adobe Reader. 

Textový editor na místě

Víceřádkový textový editor umožňuje upravovat víceřádkový text v místě. V novém editoru však nejsou implementovány všechny víceřádkové textové funkce.

Chcete-li přepnout na starší verzi dialogového okna víceřádkového textového editoru, nastavte systémovou proměnnou MTEXTED na "oldeditor". 

Nastavení útlumu objektů

Vylepšená správa prvků s automatickým řízením útlumu (vyblednutí) objektů na zamčených hladinách a v externích referencích (xref), stejně jako neupravitelné prvky v blocích. 

Podpora 3D Connection SpaceMouse

Aplikace progeCAD nově podporuje 3Dconnexion SpaceMouse. 3D myš umožňuje souběžně najíždět, zoomovat a otáčet modely vybírané tradiční myší. Tento jedinečný obouruční postup zefektivňuje a ulehčuje konstrukční práci.

 

 

 Více informací o 3D Connection myších

Poznámky (anotace)

progeCAD umožňuje přiřadit vlastnost měřítko poznámky (anotativní měřítko, annotative scale) objektům jejichž velikost na papíře není závislá na měřítku výkresu.

Jedná se o tyto objekty:

 • text, víceřádkový text,
 • kóty,
 • šrafy,
 • bloky. 

Tato funkce přináší tu výhodu, že je možné libovolně měnit velikost objektů, aby vypadaly tak, jak budou vytištěné na papír. Dříve bylo nutné přepočítávat velikost textu pro každé měřítko výkresu a dle toho přepínat styl textu, styl kót, měnit bloky, měnit globální měřítko čar atd. S poznámkami tyto starosti odpadají.

Anotace

Export 3D PDF - možnost exportu ploch a objemů do 3D PDF souboru

Doplněk umožňuje exportovat plochy a objemy do 3D PDF. Exportovaný PDF soubor lze otevřít v jakémkoliv počítači v programu Adobe Reader XI (nebo vyšší) bez nutnosti instalace progeCADu.

Vlastníte-li Adobe Reader, můžete se podívat na ukázky exportovaných 3D PDF souborů. 

export do 3D PDF - progeCAD

Upozornění: Pro správné zobrazení 3D PDF souborů je nutné soubory stáhnout do počítače a zobrazit v samotném okně Adobe Reader. Prohlížeč PDF souborů přímo v prohlížeči nemusí fungovat korektně.
Případně je v Adobe Readeru nutné povolit zobrazení 3D obsahu.

EasyArch3D – integrovaný doplněk pro architekty a stavaře ve 3D

Automatický stavařský doplněk pro architekty, jehož cílem je zvýšit produktivitu v domácím i interiérovém designu a remodelování.

EasyArch3D umožňuje:

 • tvorbu stěn,
 • úpravu stěn (smazání, otočení, posunutí, kopii, vytváření/vyplňování otvorů atd.),
 • automatické vložení, kopírování, posunutí, úpravu dveří a oken,
 • správu hladin (rychlé zapnutí/vypnutí, zmražení/rozmražení, izolování atd.),
 • správu a vložení parametrických bloků z dodatečné nabídky,
 • tvorbu schodů,
 • tvorbu střech,
 • tvorbu a úpravy prvků podlah, místností, prostoru,
 • asistované kótování,
 • podporu metrického a imperiálního systému.

EasyArch 3D - nadstavba progeCAD pro architekty

Mračno bodů

Spolu se standardními formáty souborů můžete nyní importovat nové formáty mračna bodů, jako jsou například XYZ, PLY a LAS.

 

Perspektivní korekce obrázku

Díky novému doplňku je vkládání obrázků a fotografií snadné a intuitivní. Doplněk umožňuje opravit jejich perspektivu  prostřednictvím vícebodového systému.

 

Cloud

Ukládejte a otevírejte výkresy na Cloud!

progeCAD Cloud umožňuje dostat se snadno k výkresům, ať jste kdekoliv.
A co víc, je to optimální způsob sdílení výkresů s Vaším týmem a Vašimi zákazníky.

progeCAD Cloud podporuje všechny hlavní cloudové služby pro sdílení souborů a synchronizaci jako je Dropbox, Disk Google a Microsoft OneDrive.

Nastavení konfigurace progeCADu jsou uložena na Cloud a poté je lze snadno exportovat do jiného počítače.

Cloud

Výchozí hladiny

Nastavte progeCAD na výchozí hladiny pro automatické umístění kót a šraf do správné hladiny

Publikovat (hromadný tisk)

Rozvržení z jednoho nebo z více výkresů lze hromadně tisknout nebo exportovat do PDF nebo DWF souboru s použitím nastavení tisku každého jednotlivého rozvržení.

Tato funkce urychluje tisk nebo export několika různých výkresů nebo výkresu s několika různými rozvrženími.

iCADLib - obsahuje  22 000 symbolů CAD

Správce bloků - ideální každodenní pomocník pro správu bloků a snadné vkládání.

Obsahuje více než 22 000 2D a 3D bloků (konstrukční, architektura, ANSI-ISO a DIN-ISO mechanika, ANSI a IEC elektronika, elektrotechnika, ocelové profily, nábytek, kuchyň).

Umožňuje načtení vlastních složek s bloky.

Integrovaný odkaz a propojení s knihovnami Traceparts  a Cadenas 

TraceParts    Cadenas

iCADLib - knihovna bloků progeCAD

Rychlé nástroje

Rychlé nástroje progeCAD je sada nástrojů převážně seskupených v nabídce Rychlé nástroje, které rozšiřují funkčnost progeCAD a umožňují uživateli zvýšit produktivitu prostřednictvím snadného, rychlého a efektivního provádění složitých vícestupňových operací CAD. Toto je další implementace podobná aplikaci AutoCAD full, díky které je progeCAD pro uživatele AutoCADu stále intuitivnější.

Tato funkce je zahrnuta v progeCADu zdarma a je k dispozici přímo při instalaci softwaru. Chcete-li získat přístup k Rychlým nástrojům, jednoduše přejděte na záložku Rychlé nástroje v nabídce Ribbon nebo do nabídky Rychlé nástroje na klasickém panelu nástrojů. Můžete také zadat odpovídající příkazy na příkazovém řádku.

Rychlé nástroje progeCAD

Seznam Rychlých nástrojů v progeCAD

ALIGNSPACE - upraví faktor zvětšení výřezu a polohu posunutí na základě bodů zarovnání určených v modelovém a papírovém prostoru.

AREATEXT - vypočítá okrajovou oblast a umístí text s hodnotou do středu oblasti.

ARCTEXT - umístí text podél oblouku.

AUTOPERSP - automaticky vytváří perspektivní pohled s výchozím nastavením.

BATTMAN - správce atributů bloků.

BCOUNT - počítá počet bloků.

BLOKREPLACE - nahradí blok jiným blokem.

BLOCKTOREF - převede blok do XREF.

BREAKLINE - vytvoří křivku se symbolem přerušení.

BSCALE - změní měřítko reference bloku relativně k jeho bodu vložení.

BURST - rozbije atributy na texty.

CENTERLINE - vytvoří geometrii středové čáry spojené s vybranými úsečkami a segmenty lineární křivky.

CENTERMARK - vytvoří značku ve středu kružnice nebo oblouku.

CENTERMARKSET - vytvoří značku vestředu kružnice nebo oblouku s nastavením.

CHANGEBLOCK - vytvoří novou definici bloku z instance bloku a otevře editor bloku pro vytvoření nově definovaného bloku.

CHSPACE - přesouvá objekty z jednoho prostoru do druhého a udržuje vzhled původních objektů.

CLIPIT - rozšířený příkaz úchopu o oblouky, kružnice a křivky.

COORDSLABEL - vytvoří textový štítek s hodnotou souřadnic XY nebo XYZ vybraného bodu s odkazovou čárou nebo bez ní.

CONVERPOLY - převede křivky na LWkřivky a naopak.

COPYEDATA - kopíruje data entity.

COPYFULLPATH - kopíruje cestu současného výkresu.

COPYM - kopíruje více objektů s volbami Opakování, Pole, Rozdělení a Měření.

CREATELINETYPE - Vytvoří uživatelské textové typy čar pomocí dialogového okna.

DELEDATA - smaže data entity.

DIMARRANGE - zarovná kótovací čáru s čarou.

DIMDISASSOCIATE - odebere asociativnost z vybrané kóty.

DIMPOLY - automatické vytvoření kóty podle křivky.

DIMPOLYALIGNED - automaticky vytvoří zarovnané kóty podle vybrané křivky použitím jejích vrcholů.

DIMREASSOC - obnoví změřené hodnoty přepsaného nebo upraveného textu kóty.

DIMREASSOCIATE - přidá asociativitu nebo obnoví asociativitu vybraných dimenzí k entitám nebo bodům na entitách.

EDITEDATA - vytváří nebo edituje data entity.

ELEVZERO - Nastaví Z zdvih vybraných objektů k "0".

EXOFFSET - rozšířené odsazení nabízí více možností, včetně správy vrstvy, kroku zpět a dalších voleb.

EXPLODE - rozbíjí bloky.

FIELD - vkládá Mtetxt s polem, které může být automaticky aktualizovaný při změně hodnoty pole.

FLATTEN - převede 3D geometrii na 2D geometrii.

GATTE - nahradí hodnoty se stejným názvem štítku atributu ve vybraných blocích.

GETSEL - vytvoří sadu výběru objektů na základě hladiny a filtru typu objektu.

HIDEOBJECTS - skryje vybrané objekty v současném pohledu.

IMATCH - přijme vložený obrázek do obdélníkového objektu.

ISOLATEHOBJECTS - skryté objekty jsou zobrazeny v aktuálním zobrazení, ostatní objekty jsou dočasně skryty.

LAYBYENT - umožňuje vybrat entitu pro ovládání nastavení vrstvy nebo PLayer.

LAYCUR - změní vrstvu vybraných objektů na současnou vrstvu.

LAYDEL - smaže vrstvu z výkresu.

LAYFRZ - zmrazí vrstvy vybraných objektů.

LAYISO - izoluje vrstvy vybraných objektů.

LAYLCK - zamkne vrstvy vybraných objektů.

LAYMCH - změní vrstvu vybraných objektů na vrstvu vybraného cílového objektu.

LAYOFF - vypíná vrstvy vybraných objektů.

LAYON - zapíná všechny vrstvy na výkrese.

LAYTHW - rozmrazí všechny vrstvy.

LAYULK - odemyká vrstvy vybraných objektů.

LAYUNISO - zapíná všechny vrstvy , které byly vypnuty posledním příkazem LAYISO.

LAYWALK - dynamicky zobrazí objekty na vybraných hladinách.

LMAN - zobrazí správce stavů hladiny pro uložení a nastavení vrstvy.

LOAD - nahraje soubory Shape (*.shx).

MAPIMPORT - vkládá soubory Esri shape (*.shp) s geometrií a atributy.

MERGEHATCH - sloučí vybrané šrafy použitím odpovídajících vlastností.

MOCORO - posouvá, kopíruje, rotuje a mění měřítko objektů.

MOVEEDATA - přesouvá data objektů.

NCOPY - kopíruje vnořené objekty.

OFFSETSMART - vytváří odsazení a maže originální objekty.

OVERKILL - maže duplikované objekty a spojuje čáry a segmenty oblouků, které se překrývají.

P_PERSPECTIVE - vytváří perspektivní pohled specifikující kameru a cílovou pozici.

PREFIXSUFFIX - přidává předponu a příponu k vybraným textům.

QLATTACH - přidává odkazovou čáru k mtextu, tolerancím  nebo referenčnímu bloku objektu.

REASSOCAPP - obnovuje asociativitu dat objektu.

RENAME - Dovoluje změnit názvy přiřazené pojmenovaným objektům.

RENAMEBLOCK - přejmenuje blok a přidá novou definici bloku pro další editaci.

SCALETEXT - zmenší nebo zvětší vybrané textové objekty beze změny jejich umístění.

SELECTSIMILAR - rychle vybere všechny objekty odpovídající vlastnostem vybraného objektu.

SHOWINTRO - zobrazí úvodní dialogové okno progeCAD při spuštění.

SLOPELINE - načte typ čáry svahu.

SLOPETEXT - vytvoří text zarovnaný k objektu s hodnotou sklonu úsečky nebo segmentu křivky.

SUPERHATCH - používá obrázky, bloky, xref, a prázdné oblasti pro vytvoření vzoru šrafy.

TABLE - vkládá tabulky.

TABLEDIT - edituje tabulky.

TCASE - mění velikost písmen vybraného textu, mtextu, atributů a textu kóty.

TCIRCLE - umístí kruh, ovál nebo obdélník kolem vybraného textu nebo mtextu.

TCOUNT - přidá do textových objektů pořadové číslování. Čísla mohou být předponou, příponou nebo nahrazením textu.

TEXTFIT - přizpůsobí text mezi zadané body.

TETXMASK - skryje entity kolem textu.

TEXTUNMASK - odstraní masky vytvořené kolem textu.

TJUST - zarovná text, aby nezměnil svoji pozici. Funguje s objekty Text, Mtext a definice atributů.

TORIENT - převede jednořádkový text na víceřádkový.

TOTLENGTH - zobrazí celkovou délku vybraného objektu.

TXTEXP - rozloží text nebo Mtext na 3D křivky.

UNISOLATHEHOBECTS - obnoví výchozí situaci pro izolované objekty.

UPDATEFIELD - umožňuje ručně aktualizovat pole v aktuálním výkresu.

VPCLIP - ořízne objekty výřezu rozvržení a přetvoří hranici výřezu.

VPSYNC - zarovná pohledy v jednom nebo více sousedních výřezech rozvržení s výřezem hlavního rozvržení.

XLIST - zobrazuje externí odkazy nebo blokuje vlastnosti.

  Instruktážní videa progeCAD

  Stáhněte si 30 denní zkušební verzi

Ostatní vlastnosti progeCAD Professional:

 • ribbon menu nebo klasické menu - progeCAD 2021 podporuje dvě různá uživatelská rozhraní,
 • podpora 64-bit a více jader - nativní podpora 64-bit a více jader s vylepšenou správou paměti,
 • import formátu DGN - import nativního formátu Microstation, Bentley,
 • dynamický vstup - dynamické zadávání hodnot přímo u kurzoru myši,
 • automatická pole - automatické doplňování data vytvoření, názvu výkresu, autora apod.,
 • rozšířené úchopové body těles - umožňují úpravu 3D těles tažením za úchopové body,
 • text zarovnaný na oblouk - psaní textu zarovnaného na vnější nebo vnitřní stranu oblouku nebo kružnice,
 • iCADLib - Správce bloků. Obsahuje více než 22 000 2D a 3D bloků (konstrukční, architektura, ANSI-ISO a DIN-ISO mechanika, ANSI a IEC elektronika, elektrotechnika, ocelové profily, nábytek, kuchyň),
 • pokročilý nástroj pořadí kresby - pro snadné uspořádání překrývajících se objektů,
 • úchopové body - úprava, posun, natočení, natažení jednoho nebo více objektů, úchop k bodu za použití trasování, prodloužením čáry, oblouku, polyčáry atd.,
 • rozšíření víceřádkového textu (m-textu),
 • spirála a šroubovice - automatické kreslení spirály a šroubovice podle zadaných parametrů,
 • úprava spline křivek,
 • podpora AEC objektů - objekty vytvořené v Architectural Desktop,
 • podklad PDF, DWF a DGN - umožňuje vložit PDF, DWF a nebo DGN jako podklad výkresu se zadaným měřítkem, pozicí apod.,
 • export DWG do PDF, DWF, 3DS, DAE, STL, LWO, POV, BMP, WMF, EMF, a SVG,
 • PDF/Aoficiální archivační verze formátu PDF definovaná ve standardech ISO 19005-1:2005 a ISO 19005-2:2011
 • FlatShot - vytvoření plošného snímku z těles,
 • EasyArch 3D (podpora metrických i imperiálních jednotek) - automatický stavařský doplněk pro architekty jehož cílem je zvýšit produktivitu v domácím i interiérovém designu a remodelování,
 • 3D kolmo - pro snazší kreslení ve 3D prostoru,
 • dynamický souřadný systém - pro snazší kreslení ve 3D prostoru,
 • podpora LISP, DRX C++ kompatibilní s AutoCAD® ARX, SDS C++ kompatibilní s AutoCAD® ADS, VBA (Microsoft's Visual Basic pro aplikace) a COM automatizace,
 • kóty - rychlé objektové kótování, zalomené kóty, délka oblouku a kontrola kót,
 • příkaz ZMĚŇPROSTOR (_CHSPACE) - přesunutí objektu mezi modelem a rozvržením s měřítkem rozvržení,
 • Export 3D PDF - možnost exportu ploch a objemů do 3D PDF souboru, exportovaný PDF soubor lze otevřít v jakémkoliv počítači v programu Adobe Reader XI (nebo vyšší) bez nutnosti instalace progeCADu,
 • správce Xref - představuje komfortní rozhraní pro správu externích referencí,
 • zobrazení Bitmap/Rastrů - progeCAD Professional podporuje DWG s obrázky, fotkami, rastry; úpravu a vizualizaci; podporuje i ECW a Jpeg 2000,
 • ořezání obrázku - oříznutí a polygonální oříznutí obrázků,
 • podpora šrafování s přechodem barev - zobrazení a tvorba šrafování s přechodem barev,
 • polygonální výřezy v rozvržení - zobrazení, tvorba a úprava polygonálních výřezů v rozvržení,
 • styly pozadí papíru jako v AutoCAD® - nové uživatelské rozhraní s podporou pozadí stylu papíru jako je tomu u AutoCAD® přináší nový komfortní zážitek,
 • PDF import a export - PDF import s podporou hladin (na rozdíl od normálního PDF můžete hladinováním PDF zachovat jeho původní strukturu vrstev),
 • DWG export - export výkresů do PDF, DWF, 3DS, DAE, STL, LWO, POV, BMP, JPG, WMF, EMF, SVG,
 • najít a nahradit - najít a nahradit text a atributy bloků v DWG výkresu,
 • Express nástroje - kompletní sada extra funkcí pro bloky, hladiny, texty,
 • standardní GUI (uživatelské rozhraní) - pohodlné, snadné k použití, standardní grafické rozhraní, "AutoCAD®" panely nástrojů,
 • ePřenos - zabalení a přenos DWG souboru e-mailem,
 • rozšířené CTB - stupně šedi pro tisk a projekci,
 • progeCAD renderování - rozšířený modul pro renderování s podporou více světelných zdrojů a s tvorbou/úpravou materiálů, odrazem, zrcadlem, průhledností, hladkými stíny, přizpůsobitelná velikost výstupní bitmapy,
 • Eatredit - rozšířená editace atributů bloku,
 • progeCAD Wblock manažer - nástroj pro vylepšenou tvorbu bloků na disku,
 • Solprof - 2D snímek profilu vytvořený z ACIS těles,
 • progeCAD QDIM - rychlé kótování,
 • Google EarthTM integrace - export modelů do aplikace Google Earth,
 • kontrola pravopisu - zvýraznění a oprava pravopisných chyb,
 • progeCAD nový průvodce - počáteční konfigurace masky nových návrhů na základě šablony nebo předdefinovaných hodnot,
 • progeCAD DWG průzkumník - Windows průzkumník ve stylu Windows pro procházení DWG výkresů, bloků a vkládání bloků,
 • úchop  'Od bodu' - chytrý nástroj kompletující rodinu úchopů,
 • rozšířené šrafy - k dispozici je více než 300 šrafovacích vzorů,
 • správce hladin - ukládání a obnovení nastavení hladin,
 • rozvržení - správa více rozvržení umožňuje vytvářet všechny tiskové tabulky stejného vzhledu a nabízí větší kompatibilitu s aplikací AutoCAD®,
 • podpora true color barev - podpora více než 16,5 milionu barev, omezení 256 barev v DWG neplatí,
 • export rendru - nástroj pro export do LightWave (.lwo), 3D Studio (.3ds), Pov-Ray (.pov)
  ECW a Jpeg 2000 rastrový formát - standardní vlnková komprese formátu optimalizovaného pro letecké a satelitní snímky,
 • zvýrazněná oblast výběru - výběr křížením a výběr oknem,
 • skryté čáry v Dview - skryté čáry v perspektivních pohledech,
 • rozhraní vrstev - správce hladin s podporou filtrů hladin obdobně jako "AutoCAD®",
 • asijské fonty - kompatibilita s čínštinou, korejštinou a japonštinou a nové fonty,
 • rychlá skupina - vytvoří skupiny prvků jedním kliknutím,
 • ikonografické interaktivní čištění - grafické uživatelské prostředí pro příkaz ČISTI,
 • rastry do vektorů - progeCAD Professional obsahuje WinTopo nástroj pro převod rastrů na vektory,
 • pokročilé funkce rozvržení - skrytí rozvržení, stín na rozvržení, výběr modelového prostoru dvojitým kliknutím, záložky rozvržení,
 • zobrazení tiskové oblasti - zobrazuje rozložení stránky,
 • rozšířená extrakce dat - snadné použití  průvodce extrakce a exportu dat pro atributy a bloky,
 • DIESEL jazyková podpora - podpora AutoCAD® DIESEL programovacího jazyka,
 • DWF import a export - progeCAD Professional čte a zapisuje standardní DWF 2D/3D soubory
  JPG a PDF tisk - export výkresu do JPG a PDF,
 • RealTime posun a zoom - progeCAD Professional umožňuje uživatelům pracovat s jejich výkresy,
 • RealTime posunutí - zvětšování/zmenšování a také pomocí exkluzivní progeCAD PPan technologii umožňující dramatické zlepšení pohybu,
 • tloušťka čar pro zobrazení a tisk - tloušťka čáry je podporována pro zobrazení ve výkresu a tisk,
 • správce obnovení výkresu - snadné obnovení výkresu v případě pádu aplikace,
 • ActiveX integrace - umožňuje vyjmutí a vložení progeCAD výkresů (nebo jen jejich části) do aplikace Microsoft Office,
 • přizpůsobení (AutoLISP, DIESEL, SDS, IRX, COM Automation) - 3 programovací jazyky podporované progeCADem Professional: LISP, IRX (C++ obdoba ARX), SDS (C++ ADS kompatibilní) VBA a COM automation,
 • NLM Take Away - NLM licence mohou být dočasně přemístěny na notebook nebo na vzdálený počítač, který má být použit v režimu offline (bez sítě/internetu) - maximální flexibilita,
 • k dispozici několik jazyků - angličtina, francouzština, španělština, němčina, čínština (tradiční a zjednodušená), italština, polština, čeština, ruština, maďarština.

progeCAD podporuje soubory všech důležitých aplikací typu AutoCAD®, včetně AutoCAD® výkresů (od  verze 2.5 až po 2020), AutoCAD® menu (.MNU), AutoCAD® menu (.CUI), AutoCAD® skript (.SCR), AutoCAD® AutoLISP jazyk (.LSP), AutoCAD® Drawing Exchange Format (DXF), AutoCAD® ADS Compatible programs (SDS, Solutions Development System), Windows TrueType and AutoCAD® SHP/SHX fonty, AutoCAD® tabulky stylů tisku (.CTB), podpora PC3 tisk , AutoCAD® paletu šraf.

  Objednejte si progeCAD Professional