Jste zde: SoliCAD.com Nápověda progeCAD Professional Nápověda 6.3.043 Funkce zoomu

6.3.043 Funkce zoomu

←6.3.042 Obnovit vše     6.3.044 Zoom     ↑zpět na 6. Hlavní menu↑     ↑zpět na obsah↑

menu
anglický příkaz v příkazovém řádku
český klávesový příkaz
stručný popis

Pohled → Lupa → Funkce zoomu
_zoom
zoom
umožní nastavit funkce pohledu

Zoom, neboli také změna měřítka obrazu či transfokátor, je v progeCADu používán, aniž by si to uživatel vůbec uvědomil. V kapitole 5.1 v práci s programem byl popsán pohyb po výkrese, což se v podstatě váže k tomuto příkazu. Rolování kolečka myši dopředu nebo dozadu v podstatě je změnou měřítka obrazu.

Po spuštění příkazu se v příkazovém řádku objeví 12 nabídek, jak dále manipulovat se zobrazením. Máte tedy na výběr z těchto voleb: blíž, dál, na vše, střed, meze, vlevo, předchozí, vpravo, okno, objekt, dynamický a měřítko. Protože následující příkazy č. 45 – 51 obsahují 7 příkazů ze zmiňovaných dvanácti, budou na tomto místě popsány ty, které se v progeCADu dále nevyskytují.

Volbou „vlevo“ i „vpravo“ se dá obraz přiblížit buď tahem myši nebo vepsáním hodnoty přiblížení. Po aktivaci této volby se objeví značka lupy a příkazový řádek vás vyzve k určení levého horního rohu. Kliknete tedy levým tlačítkem myši a dále jste povinni číselně zadat faktor přiblížení nebo velikost pohledu.

Volbou „objekt“ přiblížíte objekty, které sami vyberete. Výběrovým čtverčíkem objekty k přiblížení označíte jednotlivě nebo použijete výběrové obdélníky. Označené objekty se vyčárkují a po potvrzení výběru klávesou ENTER se tyto objekty okamžitě přesunou na střed obrazovky v plném zobrazení.

Dynamická perspektiva se provádí skrze obdélník, který dynamicky mění svou velikost. Příkaz zpravidla vyvolá dva čárkované obdélníky do pohledu na výkres, který se posouvá pohybem myši. Při kliknutí levého tlačítka myši se na pravé straně obdélníku objeví šipka a ta vám umožňuje měnit jeho velikost. Opětovným kliknutím se strany obdélníku stabilizují a vy znovu můžete pohybovat dynamickým pohledem v obdélníku. Kliknutím pravého tlačítka myši pak tento pohled aktivujete.

Měřítko není potřeba spouštět ihned po vyvolání příkazu, je to již aktivní příkaz, který se objeví v ostrých závorkách na konci příkazového řádku. Stačí tedy jen vepsat číselnou hodnotu podle pravidel pro zadávání čísel, za tuto cifru písmeno „x“ podle příkladu v závorce a poté povrdit klávesou ENTER. Pohled se pak přiblíží nebo oddálí tolikrát, jakou hodnotu jste do příkazového řádku zadali.

←6.3.042 Obnovit vše     6.3.044 Zoom     ↑zpět na 6. Hlavní menu↑     ↑zpět na obsah↑