Jste zde: SoliCAD.com Nápověda progeCAD Professional Nápověda 6.3.049 Střed

6.3.049 Střed

←6.3.048 Okno     6.3.050 Vše     ↑zpět na 6. Hlavní menu↑     ↑zpět na obsah↑

ikonka
menu
panel nástrojů
anglický příkaz v příkazovém řádku
český klávesový příkaz
stručný popis


Pohled → Lupa → Střed
Standard
_zoom
zoom
zobrazí okno definované středem a hodnotou zvětšení nebo výškou

Další příkaz z podvoleb příkazu č. 43 „Funkce zoomu“ je středový pohled na zobrazovanou oblast. Pohled je definován nejdříve souřadnicemi středu celého pohledu, který de facto představuje zobrazovaný obdélník, a poté faktorem přiblížení nebo velikostí pohledu. Faktorem přiblížení se rozumí měřítko zvětšení či zmenšení a zadává se podle pravidel v příkazu č. 43 Funkce zoomu s koncovkou „x“. Velikost pohledu je pak určena délkou narýsované čáry od středu pohledu.

←6.3.048 Okno     6.3.050 Vše     ↑zpět na 6. Hlavní menu↑     ↑zpět na obsah↑