Jste zde: SoliCAD.com Nápověda progeCAD Professional Nápověda 6.2.036 Smazat

6.2.036 Smazat

←6.2.035 Vložit jinak     6.2.037 Vybrat vše     ↑zpět na 6. Hlavní menu↑     ↑zpět na obsah↑

ikonka
menu

panel nástrojů
anglický příkaz v příkazovém řádku
český klávesový příkaz
stručný popis


Uprav → Smazat
Modifikace → Smazat
Modifikuj
_erase
vymaž
odebere vybrané objekty z výkresu

Tato jednoduchá funkce bývá také zpravidla nahrazována prostým stisknutím klávesy DELETE. Je potřeba se však mít na pozoru, v jakém pořadí se jednotlivé kroky provádějí. Pokud chcete využít klávesu DELETE, musí být vybrané objekty   odstranění nejdříve označeny. Naopak při použití příkazu „Smazat“ tento příkaz nejdříve spustíte a budete se řídit pokyny příkazového řádku – vyberete tedy objekty k odstranění a poté příkaz potvdíte klávesou ENTER.

←6.2.035 Vložit jinak     6.2.037 Vybrat vše     ↑zpět na 6. Hlavní menu↑     ↑zpět na obsah↑