Jste zde: SoliCAD.com Nápověda progeCAD Professional Nápověda 6.2.035 Vložit jinak

6.2.035 Vložit jinak

←6.2.034 Vložit jako blok     6.2.036 Smazat     ↑zpět na 6. Hlavní menu↑     ↑zpět na obsah↑

menu
anglický příkaz v příkazovém řádku
český klávesový příkaz
stručný popis

Uprav → Vložit jinak
_pastespec
svložspec
vloží data ze schránky do aktuálního výkresu s možností nastavení formátu

Jestliže si pro vložení vyňatých či kopírovaných objektů nevyberete žádný z předchozích příkazů, můžete využít speciální vložení, jehož základem je tabulka na obrázku 54. Nabídka příkazu se mění v závislosti na kopírovaném objektu. Volby na zmiňovaném obrázku platí pro vektorové objekty kopírované přímo z výkresu. Při vložení např. rastrového obrázku se nabídka omezí jen na položky „Device Independent Bitmap“ a „Bitmap“.

Obrázek 54: Nabídky příkazu "Vložit jinak"

Kopírované či vyňaté objekty můžete do výkresu vložit buď jako obrázek – čili volba „Picture (Metafile)“ nebo „Bitmap“ – nebo jako objekty progeCADu, což není nic jiného než originální objekty s kompletními vlastnosti (hladiny, typy čar etc.). Poslední možností je vložení objektů jako blok – příkaz byl popsán v předchozím příkazu.

Pokud by se jednalo o objekty z ostatních počítačových aplikací (MO Word, MO Excel etc.), bylo by možné také zvolit možnost „Vložit propojení“, v tomto případě by se zpravidla jednalo o objekt OLE, jehož funkce budou vysvětleny v později. Současně s touto volbou se nabízí i možnost vložit objekt jako ikonu – zástupce.

←6.2.034 Vložit jako blok     6.2.036 Smazat     ↑zpět na 6. Hlavní menu↑     ↑zpět na obsah↑