Jste zde: SoliCAD.com Nápověda progeCAD Professional Nápověda 6.2.025 Zpět

6.2.025 Zpět

←6.1.024 Konec     6.2.026 Znovu     ↑zpět na 6. Hlavní menu↑     ↑zpět na obsah↑

ikonka
menu
panel nástrojů
anglický příkaz v příkazovém řádku
český klávesový příkaz
stručný popis


Uprav → Zpět
Standard
_u
z
vrátí zpět poslední operaci

Tato funkce je jistě známá z mnoha počítačových aplikací, která vrací zpět poslední operaci. Někde je však počet zpětných kroků omezený, v progeCADu se až do uložení můžete vrátit na samý začátek rýsování. Mějte však na pozoru, že vratnou operací je i posun kamery. Než se tak vrátíte k původní požadované situaci, bude vám návrat trvat poněkud déle. Operací zpět se také rozumí i přepnutí z modelového do výkresového prostoru.

←6.1.024 Konec     6.2.026 Znovu     ↑zpět na 6. Hlavní menu↑     ↑zpět na obsah↑