Jste zde: SoliCAD.com Nápověda progeCAD Professional Nápověda 6.1.024 Konec

6.1.024 Konec

←6.1.023 Odeslat     6.2.025 Zpět     ↑zpět na 6. Hlavní menu↑     ↑zpět na obsah↑

menu
anglický příkaz v příkazovém řádku
český klávesový příkaz
stručný popis

Soubor → Konec
_exit
konec
ukončí progeCAD

Tato funkce není příliš často využívána, jelikož dostupnějším prvkem je křížek v pravém horním rohu. Může však zastávat funkci jakéhosi zástupce, kterého lze taktéž vyvolat psanými příkazy v příkazovém řádku. Je-li výkres prázdný nebo již uložený, progeCAD se touto volbou ukončí. V opačném případě vydá hlášku, zdali chcete neuložený výkres před ukončením programu uložit.

←6.1.023 Odeslat     6.2.025 Zpět     ↑zpět na 6. Hlavní menu↑     ↑zpět na obsah↑