Jste zde: SoliCAD.com Nápověda progeCAD Professional Nápověda 6.1.023 Odeslat

6.1.023 Odeslat

←6.1.022 Vyčistit     6.1.024 Konec     ↑zpět na 6. Hlavní menu↑     ↑zpět na obsah↑

menu
anglický příkaz v příkazovém řádku
český klávesový příkaz
stručný popis

Soubor → Odeslat...
_mail
mail
odešle aktuální výkres jako přílohu elektronickou poštou

Příkaz „Odeslat“ se může stát jednoduchým a rychlým pomocníkem při odesílání výkresu elektronickou poštou. Po spuštění funkce se výkres automaticky uloží – jestliže jde o zatím nepojmenovaný a neuložený výkres, bude tento uložen do dočasných souborů, pokud již výkres má své jméno, bude uložen pomocí příkazu „Ulož“. Okamžik uložení výkresu pak vyvolá inicializaci e-mailového klienta, kterého používáte, automaticky se vytvoří nová prázdná zpráva a v příloze bude obsažen aktuální výkres. Stačí pak již vyplnit potřebné náležitosti pro odeslání připraveného e-mailu.

←6.1.022 Vyčistit     6.1.024 Konec     ↑zpět na 6. Hlavní menu↑     ↑zpět na obsah↑