Jste zde: SoliCAD.com Nápověda progeCAD Professional Nápověda 6.1.007 ePřenos

6.1.007 ePřenos

←6.1.006 Uložit jako     6.1.008 Konvertovat PDF do DXF     ↑zpět na 6. Hlavní menu↑     ↑zpět na obsah↑

menu
anglický příkaz v příkazovém řádku
český klávesový příkaz
stručný popis

Soubor → ePřenos
_etransmit
etransmit
vytvoří průvodní balíček výkresu a vztažených souborů

Funkce dovoluje uložit výkres do komprimovaného souboru a odeslat elektronickou poštou. Po spuštění příkazu se vás progeCAD nejdříve upozorní, že pro další akci je nutné uložit výkres, pokud již nebyl uložen dříve. Objeví se standardní dialogové okno, kde budete moci výkres pojmenovat a uložit jej na zvolené místo. Teprve poté bude zobrazeno okno příkazu (obrázek 30).

Obrázek 29: Elektronický přenos výkresů

Na kartě „Strom souborů“ můžete nahlédnout do seznamu souborů, které budou elektronicky přeneseny. Stejný seznam je zobrazen i na kartě „Tabulka souborů“ s tím rozdílem, že jsou vybrané soubory seřazeny v tabulce. Jestliže chcete poslat více výkresů nebo souborů, využijte tlačítko „Přidej soubor...“. V zobrazeném dialogovém okně pak lze vybrat kterýkoliv soubor, který potřebujete přenést současně s výkresem.

Obrázek 30: Nastavení přenosu

V oblasti „Výběr nastavení přenosu“ můžete vybrat způsob přenosu. Implicitně je nastaven standardní typ, který však můžete upravit kliknutím levého tlačítka myši, čímž jej označíte, a kliknete na tlačítko „Nastav přenos...“ V tomto dialogu také můžete vytvořit vlastní způsob přenosu (obrázek 31). V první části obrázku kliknete na tlačítko „Uprav...“, kde budete mít možnost nastavit typ balíku přenosu. V tomto rozbalovacím menu najdete tolik položek, kolik archivátorů máte obecně k dispozici. Poté vyberete složku, kde bude balík souborů umístěn, a můžete také zvolit jméno souboru přenosu.

Obrázek 31: Nové nastavení přenosu

V poslední oblasti pak nastavte, jak bude výsledná složka vypadat. Pokud je souborů více a každá je z jiné složky, můžete zachovat strukturu složek, umístit všechny soubory do jedné nebo zachovat původní složky a soubory. Dále je možné uložit použité fonty, zadat a uchránit složku heslem nebo nastavit tiskárnu na „žádná“. Samozřejmostí je zaškrtnuté políčko „Odešli e-mail s přenosem“. V poli „Popis přenosu“, což je nepovinná položka, je možné pak stručně napsat, co e-mail bude obsahovat. Vrátíte-li se zpět do okna „Nastavení přenosu“ (první část obrázku 30), můžete standardní přenos buď jen upravit nebo přejmenovat. V seznamu se vždy musí nějaký typ přenosu nacházet, proto jej není možné smazat. Nový typ přenosu vytvoříte pomocí tlačítka „Nový...“.

Průvodce novým nastavením přenosu bude nejdříve vyžadovat jméno (obrázek), které potvrdíte tlačítkem „Pokračuj“. Poté se objeví okno, které již znáte z úpravy již existujícího typu přenosu (viz obrázek) a nastavíte jej podle návodu. Pokud budete chtít vytvořený typ přenosu smazat, učiňte tak s ostražitostí, jelikož tento typ bude smazán bez varování.

Další možností přenosu je prohlédnutí zprávy přenosu, kde naleznete informace o balíčku, odesílaných souborech a softwaru, ve kterém byly soubory vytvořeny. Tuto zprávu můžete uložit na zvolené místo ve formátu klasického textového souboru pomocí tlačítka „Ulož jako...“. Posledním polem v hlavním okně příkazu (viz obrázek 32) je pole s poznámkami, kde můžete napsat průvodní zprávu o neomezeném počtu znaků. Po stisknutí tlačítka „OK“ vám progeCAD nařídí, abyste archivovaný soubor uložili na počítač.

Obrázek 32: Zpráva přenosu

Potvrzení názvu a místa uložení dotyčného souboru pak již nic nebrání tomu, abyste balík odeslali. Výhodou tohoto příkazu je, že se progeCAD o vše postará za vás. Automaticky se totiž otevře e-mailový klient (pokud je k dispozici) a vloží archivovaný soubor do přílohy prázdného e-mailu s předmětem „Standard“.

←6.1.006 Uložit jako     6.1.008 Konvertovat PDF do DXF     ↑zpět na 6. Hlavní menu↑     ↑zpět na obsah↑