Jste zde: SoliCAD.com Nápověda progeCAD Professional Nápověda 6.1.006 Uložit jako

6.1.006 Uložit jako

←6.1.005 Uložit     6.1.007 ePřenos     ↑zpět na 6. Hlavní menu↑     ↑zpět na obsah↑

menu
anglický příkaz v příkazovém řádku
český klávesový příkaz
stručný popis

Soubor → Uložit jako
_saveas
uložj
vytvoří nový výkres

Tato funkce dovoluje uložit výkres pod novým jménem nebo uloží zatím nepojmenovaný výkres za použití klasického průzkumníka do formátu DWG, DXF nebo DWT. Rozdíl mezi nimi je následující:

* Zdroj: Wikipedia.cz

←6.1.005 Uložit     6.1.007 ePřenos     ↑zpět na 6. Hlavní menu↑     ↑zpět na obsah↑