Jste zde: SoliCAD.com Produkty Robotický Software Visual Components Verze programu

Visual Components - verze programu

Visual Components Essentials

Visual Components Essentials je základní produkt pro simulaci výrobního procesu.

Navrhněte, postavte a vyzkoušejte Vaši továrnu budoucnosti pomocí připravených, hotových komponent!

Návrh pracoviště

Podpora práce s mračny bodů

CAD kompatibilita

2D výkresy

Graficky pokročilé výstupy

   PLC konektivita

Jednoduchá robotika

Statistiky a reporty

Návrh pracoviště

Stěžejní aplikace Visual Components Essentials!

Díky této aplikaci je možné rychlé vytvoření modelu pracoviště přetažením jeho komponent z elektronického katalogu přímo na pracovní plochu a spojením navzájem kompatibilních komponent pomocí plug-and-play rozhraní.

Panel nástrojů pro editaci vlatností jako jsou rozměry, rychlost a barva, umožňuje změnit předdefinované hodnoty.

Využijte výhody přístupu do knihovny komponent obsahující více než 1200 průmyslových robotů, dopravníků a dalších komponent od více než 30-ti největších světových výrobců strojů a zařízení pro průmyslovou automatizaci!

CAD kompatibilita

Importujte své 3D CAD modely přímo na pracovní plochu!

Visual Components Essentials podporuje všechny hlavní formáty CAD souborů a je snadné importovat soubory s 3D geometrií vytvořené v oblíbených aplikacích jako jsou T-Flex CAD, Autodesk, Dassault, PTC, Siemens a další.

Kompatibilita s těmito formáty umožňuje přímý a přirozený import geometrie, tak jak byla navržena. Není tedy třeba ani žádných doplňkových plug-inů spojených s dalšími poplatky. 

CAD kompatibilita Visual Components

Graficky pokročilé výstupy

Pro zdokonalení pořizování výstupních souborů byly přidány nové šablony.

Snadno tak zachytíte a exportujete obraz pracovní plochy přímo do Vaší prezentace nebo zaznamenáte a vyexportujete video i ve 4K HD kvalitě.

Kliknutím myši je možné vytvořit animované a interaktivní 3D PDF obsahující Vámi navrženou simulaci, s možností zoomování, natáčení úhlů pohledů, volbou režimů přehrávání a kusovníkem.

Z prostorového návrhu pracoviště lze během okamžiku vygenerovat 2D výkresy a následně je opatřit kótami, popisky apod.

Graficky pokročilé výstupy Visual Components

Jednoduchá robotika

Visual Components Essentials poskytuje jednoduchý ale výkonný soubor funkcí a nástrojů pro modelování a definici chování robotů.

Obsahuje funkce pro programování pohybů robota, analýzu dosahu a kolizí, definici logiky chování i funkce pro řízení toku programu.

Podpora práce s mračny bodů

Ať při přípravě návrhu projektu pro zákazníka, tak při studii změn současného uspořádání produkčního celku, je rozhodující obsah.

Proto byla přidána podpora práce s 3D mračny bodů.

Funkce umožňují importovat model mračna bodů Vašeho zařízení přímo na pracovní plochu a zde s ním dále pracovat.

Mračna bodů jsou reprezentovány jako geometrické objekty, takže je snadné je použít při činnostech jako jsou návrh celkové dispozice pracoviště, měření úhlů a vzdáleností nebo analýza kolizí.

2D výkresy

Aplikace umožňuje generovat 2D výkresy prostorových objektů z pracovní plochy, nabízí nástroje pro jejich okótování a další úpravy.

Výkresy je možné exportovat jako soubory ve formátech pdf, dwg či pdb nebo je vytisknout na tiskárně.

PLC konektivita

3D simulaci lze snadno spojit s Vaším reálným řídícím systémem buď použitím standardního průmyslového komunikačního protokolu OPC UA, nebo pomocí některého z podporovaných rozhraní užívaných velkými výrobci PLC.

To umožní virtuální testování, ověření logiky programů nebo návrh změn ve výrobním procesu.

S připojeným PLC lze vizualizovat výrobní aktivitu v reálném čase, získat a analyzovat real-time data a poté simulovat a testovat vylepšení.

Statistiky a reporty

Statistická data získaná za běhu simulace je možné zobrazit pomocí čárového, sloupcového, plošného nebo výsečového grafu.

Pro definice, modifikace a zobrazení grafů slouží specialní panel, který pomáhá uživateli zobrazit dynamiku výrobní linky, identifikovat úzká hrdla a vyhodnotit vliv změn na produktivitu výroby.

Pro následnou hlubší analýzu mohou být data snadno exportována ve formátech XLS nebo PDF.

CHCETE-LI SI PROGRAM VYZKOUŠET, KONTAKTUJTE NÁS!  +420 224 248 581 / +420 777 654 223


Visual Components Professional

Visual Components Professional umožňuje návrh vlastních komponent!

Zahrnuje vše co je obsaženo v Essentials a navíc poskytuje nástroj pro modelování a tvorbu vlastních komponent výrobního procesu, jako jsou stroje, zařízení, grippery, přípravky apod.

Modelování komponent

Průvodci (Wizards)

Optimalizace geometrie modelů

Základní nástroje pro úpravu 3D CAD souborů

Modelování komponent

Vdechněte život 3D CAD souborům pomocí výkonného nástroje pro modelování komponent!

Visual Components Professional Vám umožní na míru definovat stavební bloky komponenty: geometrii, chování i vlastnosti.

Můžete přidat kinematické struktury a všechny další funkce definující chování do importovaných CAD modelů nebo modifikovat existující modely z rozsáhlé knihovny.

Tak si můžete vytvořít vaší osobní e-knihovnu komponent!

Průvodci (Wizards)

Vytvářejte komponenty snadněji a rychleji!

Průvodci modelováním komponent Vás provedou procesem vývoje komponenty prostřednictvím jednoduchých vstupních dotazů a automaticky nakonfigurují vše potřebné.

Ušetříte tak čas při vytváření mnoha běžných typů komponent a rychleji aktivujete své CAD soubory pro použití ve 3D simulacích a vizualizacích.

Optimalizace geometrie

Vhodná zjednodušení a odstranění nadbytečných detailů v CAD modelech optimalizují výkon simulace a zmenšují velikosti souborů.

Základní nástroje pro úpravu 3D CAD souborů

Vytvářejte nové 3D geometrie a modifikujte importované 3D CAD soubory!

K dispozici je sada nástrojů pro tvorbu, editaci a přizpůsobení geometrie, trojrozměrných struktur a těles. Změny vzhledu modelů jsou rychlé a snadné.

CHCETE-LI SI PROGRAM VYZKOUŠET, KONTAKTUJTE NÁS!  +420 224 248 581 / +420 777 654 223


Visual Components Premium

Visual Components Premium je kompletním řešením pro simulace a vizualizace výroby.

Obsahuje všechny funkce z Essentials, Professional a Robotics.

Vizualizace procesu lakování

Virtuální topologie

Vytvoření optimální křivky pro dráhu nástroje robota

Snadné programování pohybu nástroje robota po křivce

Vizualizace procesu lakování

Vizualizace nanesení barvy na povrch výrobku a určení tloušťky nátěru snižuje čas potřebný k programování robota a zlepšuje plánování dráhy pohybu jeho nástroje.

Virtuální topologie

Přesná analýza topologie importovaných CAD souborů poskytuje strukturovaná data o geometrii rovin povrchů, hran a křivek.

Užití aplikačního programového rozhraní pro topologii umožní optimálně definovat křivku dráhy pohybu nástroje robota a poté snadno naprogramovat jeho pohyb.

Virtuální topologie Visual Components

Vytvoření optimální křivky pro dráhu nástroje robota

Specializovaná funkce pro usnadnění definice dráhy nástroje. Na základě analýzy geometrie objektu provede predikci dráhy a navrhne optimální trajektorii pohybu nástroje robota.

Vytvoření optimální křivky pro dráhu nástroje robota Visual Components

Snadné programování pohybu nástroje robota po křivce

Zadání programového příkazu pro pohyb nástroje robota po křivce je rychlé.

Funkce pro výběr hran a křivek pomáhá určit a editovat dráhu robota.

Praktické využití nachází v aplikacích jako jsou robotické svařování, lakování, obsluha strojů, otryskávání vodním paprskem, lepení a řezání.


CHCETE-LI SI PROGRAM VYZKOUŠET, KONTAKTUJTE NÁS!  +420 224 248 581 / +420 777 654 223