Jste zde: SoliCAD.com Robotická pracoviště Paletizace

Paletizace

Paletizace

Navrhujeme a dodáváme našim zákazníkům komplexní řešení paletizačních robotických pracovišť, včetně unikátních griperů navržených dle požadavků zákazníka.

Cíle paletizace průmyslovým robotem:

 1. Automatizace Manipulace s Nákladem:

  • Hlavním cílem paletizace průmyslovým robotem je automatizace procesu manipulace s nákladem. Robotická paletizace umožňuje efektivní, opakované a přesné uspořádání a vrstvení balíků nebo produktů na paletě.
 2. Zvýšení Produktivity:

  • Paletizace pomocí průmyslových robotů vede k výraznému zvýšení produktivity, protože robot může pracovat nepřetržitě bez únavy a s konzistentní přesností. To umožňuje rychlejší a efektivnější sestavování palet.
 3. Odpad Znížení a Optimalizace Prostoru:

  • Průmyslové roboty mohou optimalizovat uspořádání na paletě, což snižuje množství odpadu a zároveň využívá dostupný prostor na paletě efektivněji. To může vést k úsporám v logistice a skladování.
 4. Zlepšení Bezpečnosti:

  • Paletizace průmyslovým robotem může zlepšit bezpečnost pracovního prostředí tím, že odstraňuje nutnost ruční manipulace s těžkými břemeny, což může minimalizovat riziko zranění pracovníků.
 5. Flexibilita a Přizpůsobivost:

  • Robotická paletizace je obvykle flexibilní a schopná přizpůsobit se různým typům produktů nebo balení. Roboty mohou být programovány k obsluze různých tvarů, velikostí a váh.

Výhody paletizace průmyslovým robotem:

 1. Efektivní Manipulace s Těžkými Břemeny:

  • Roboti jsou schopni manipulovat s těžkými břemeny bez únavy a udržovat konstantní úroveň přesnosti, což je klíčové při sestavování palet.
 2. Konzistentní Kvalita:

  • Paletizace průmyslovým robotem zajišťuje konzistentní kvalitu v uspořádání a vrstvení na paletě, což může být obtížné dosáhnout ručním manipulováním.
 3. Zvýšená Rychlost a Produktivita:

  • Roboti mohou pracovat s vysokou rychlostí a bez přestávek, což zvyšuje celkovou produktivitu paletizačního procesu.
 4. Snížení Nákladů na Pracovní Sílu:

  • Automatizovaná paletizace může snížit náklady na pracovní sílu, protože není nutné mít lidi na nepřetržité manuální manipulaci a sestavování palet.
 5. Snížení Chyb a Odpadu:

  • Roboti jsou přesní a konzistentní, což snižuje riziko lidských chyb při paletizaci a minimalizuje množství odpadu.
 6. Rychlé Přizpůsobení na Změny:

  • Průmysloví roboti mohou být rychle přepracováni nebo převedeni na jiný typ balení nebo produkt, což zvyšuje flexibilitu a umožňuje rychlé přizpůsobení na změny výrobních požadavků.
 7. Zlepšení Průběžného Výrobního Procesu:

  • Robotická paletizace může zlepšit celkový průběh výrobního procesu tím, že eliminuje manuální bariéry a zpomalující faktory.