Jste zde: SoliCAD.com 2D CAD progeCAD Professional E-shop progeCAD Professional - školení

progeCAD Professional - školení

Program kurzu progeCAD Professional CZ je určen pro začátečníky a mírně pokročilé.

Místo školení:

 • V kanceláři SoliCAD - školící prostory dodavatele - Na Bučance 1289/9, 140 00, Praha 4
 • U zákazníka - při školení mimo kancelář dodavatele se hradí cestovní výlohy školitele + případné výlohy na ubytování

Termín školení: po osobní domluvě

Délka školení: 5 hodin

Počet osob: nabízená cena školení se vztahuje na jednu osobu

Obsah školení progeCAD Professional

 1. Seznámení s uživatelským prostředím (ikony, panely, atd.)
 2. Základní objekty (čtverec, obdélník, kružnice)
 3. Základní modifikace (druhy označení, mazání, posun, atd.)
 4. Procvičení 1 (průběžné zopakování zadaným úkolem)
 5. Pokročilé Modifikace (zrcadlení, otáčení, pole)
 6. Procvičení 2 (průběžné zopakování zadaným úkolem)
 7. Organizování hladin (vytvoření hladiny, uzamknutí hladiny)
 8. Text (odstavcový, řádkový, styly)
 9. Blok (vytváření, editace, ... )
 10. Kóty (druhy, ... )
 11. Tisk (nastavení, možnosti ... )
 12. Shrnutí (celkové shrnutí)
 13. Dotazy
 Tématické okruhy progeCAD Professional školení

Cena

4 000 Kč bez DPH
4 840 Kč s DPH

Informace o nákupu

 • Volejte na telefonní číslo +420 224 248 581
 • Pište na obchodní oddělení progecad@solicad.com