Jste zde: SoliCAD.com Novinky Visual Components Novinky ZBRUSU NOVÝ VISUAL COMPONENTS VÁM OPĚT USNADNÍ PRÁCI

ZBRUSU NOVÝ VISUAL COMPONENTS VÁM OPĚT USNADNÍ PRÁCI

Vychází nová verze Visual Components 4.0.3. a přináší spoustu vylepšení, po kterých jste volali.

 

Pracujte s reálným nebo virtuálním časem simulace a volbou animačního kroku

Asistent editace transformačních výrazů

Rychlá volba myší: feature-link-komponenta

Optimalizace sdílení komponent a nástroj pro označení komponenty jako unikátní

DALŠÍ NOVINKY

 1. Aktualizace zobrazení vlastností vytvořených nebo změněných prostřednictvím API
 2. Lepší zobrazení změn hodnot polí použitím tabulátoru
 3. Úprava možností voleb pro celkový vzhled programu (theming)
 1. Zdokonalení operací Plug&Play pro správné propojení cest a hierarchicky spojených komponent
 2. Vylepšení nástrojů pro měření a uchopení komponent
 3. Rozšířená podpora funkce Undo (Zpět)
 4. Více možností použití drah, externích základen a nástrojů při práci s robotem
 5. Zdokonalený editor propojení rozhraní a signálů
 1. Kvalitnější mapování barev a materiálů při importu CAD geometrií
 2. Optimalizace exportu do 3D PDF
 3. Podpora exportu do 3D PDF při použití speciálních znaků v cestě nebo ve jméně cílového souboru
 4. Vylepšení generování 2D výkresů, možnost výstřižků
 1. Optimalizace vykreslování mračen bodů
 2. Rozšíření podpory klientských voleb způsobů renderingu
 3. Rychlejší vykreslování při simultánním použití simulovaného osvětlení a pokročilých módů renderingu
 1. Zdokonalení otevírání starších verzí modelů (2014 a starších)
 2. Zrychlení nahrávání modelů s připojenými dalšími komponentami
 3. Zdokonalení simulace starších modelů
 4. Zpřesnění mapování materiálů starších model
 1. Zdokonalení práce s nástroji a bází robota v některých speciálních případech
 2. Rozšířená podpora práce s “CycleTime”
 3. Zvýšení přesnosti při užití pohybových atributů
 4. Zdokonalení výpočtu pracovního dosahu robota
 5. Rozšíření řízení pohybů robota prostřednictvím python API
 6. Vylepšení v možnostech akcí robota
 7. Zdokonalení funkce pro výměnu robotů
 8. Oprava funkce pro konverzi starých (2014 family) programů robotů
 1. Byla provedena úprava senzorů pro zajištění bezchybné funkce při přidání a odebrání součásti z dopravníku a následného vyslání signálu.
 2. Zdokonalená simulace při akumulaci (nahromadění) součástí na dopravníku
 3. Přesnější funkce senzorů při průchodu akumulovaných součástí
 4. Zdokonalení směrování předmětů na křižovatkách dopravníků
 5. Umožnění přechodů mezi běžnými a fyzickými (physics) drahami
 6. Vylepšení použití Plug&Play senzorů a jejich simulace
 1. Rozšíření statistických funkcí, možností jejich editace a změn nastavení za běhu simulace
 2. Vylepšení možností definování a modifikace grafů
 3. Ošetření nestandardních stavů vznikajících během nahrazení jednoho modelu druhým, resp. odstraněním modelu.

Objednejte v našem e-shopu či telefonicky na čísle +420 224 248 581 / +420 777 654 223

Zkušební verze Visual Components jsou ke stažení u nás na stránkách v sekci Visual Components - Ke stažení.

Více informací o Visual Components

 

Autor: Josef Gregor
Email: josef.gregor@solicad.com
Telefon: +420 775 654 223