Jste zde: SoliCAD.com Novinky Visual Components Novinky Visual Components - postprocesor pro roboty COMAU

Visual Components - postprocesor pro roboty COMAU

Nyní lze off-line programovat roboty COMAU v simulačním programu Visual Components. Stačí si stáhnout postprocesor COMAU a nainstalovat ho do Visual Components.

Nyní lze off-line programovat roboty COMAU v simulačním programu Visual Components. Stačí si stáhnout postprocesor COMAU a nainstalovat ho do Visual Components. Posprocesor převede připravený program ve Visual Components do jazyku robotu COMAU. Takto vyexportovaný program lze nahrát přímo do robotu COMAU. Programy lze následně upravovat na teach pendatu robotu nebo na počítači v softwaru RoboShop COMAU.
Cílem je usnadnit programování robotů, zkrátit časovou náročnost a využít již vytvořenou simulaci jako základ pro reálný projekt.Funkcionalita postprocesoru  je dostupná ve všech verzích Visual Components (Essentials, Professional i Premium).
Společnost Visual Components vyvinula posptrocesor ve spolupráci se společností  SoliCAD a  Robix Automation.
Postprocesor je volně ke stažení zde: https://forum.visualcomponents.com/t/robot-program-post-processor-downloader/166/2Dále jsou také k dispozici postprocesory pro roboty:

Autor: Kamil Závacký
Email: kamil.zavacky@solicad.com
Telefon: +420 224 248 581