Jste zde: SoliCAD.com Produkty 3D CAD T-Flex Verze programu T-Flex CAD a ostatní verze programu

T-Flex CAD a ostatní verze programu

T-Flex CAD Dynamic Analysis

T-flex banner

Software T-FLEX je tvořen z několika částí:

T-Flex Dynamic Analysis

T-Flex Dynamic Analysis je univerzální doplňková aplikace pro simulaci pohybu, sloužící ke studiu fyzikálního chování návrhu bez nutnosti opuštění prostředí T-Flex CADu. T-Flex Dynamic Analysis je software sloužící pro virtuální tvorbu prototypů a určený konstruktérům zabývajícím se chováním mechanických sestav. Dokáže vás ujistit, že vaše návrhy budou fungovat, ještě než je postavíte.

 

 Stáhněte si zkušební verzi T-Flex Dynamic Analysis

Chování mechanických sestav

Při návrhu mechanického systému jako je odpružení automobilu nebo podvozek letadla potřebujete porozumět, jak rozličné komponenty (pneumatiky, hydraulika, elektronika atd.) na sebe interagují, stejně jako jaké síly tyto součásti během své práce vyvíjejí. T-Flex Dynamic Analysis je řešení pro simulaci pohybu umožňující analýzu komplexního chování mechanických sestav. T-Flex Dynamic Analysis vám dovolí navrhovat a simulovat pohyblivé sestavy, aby bylo možné najít a opravit chyby v konstrukci, vyzkoušet virtuální prototypy a optimalizovat návrh na výkon, bezpečnost a pohodlí bez nutnosti výroby a zkoušek početných fyzických prototypů. Méně fyzických prototypů nejenže snižuje výdaje, ale také zkracuje dobu do uvedení na trh, poskytuje kvalitnější produkt, vyrobený dokonale hned napoprvé.

Fyzikální modely asociované s konstrukčními podmínkami

T-Flex Dynamics nabízí několik typů vazeb a silových účinků, které reprezentují skutečné pracovní podmínky. Když vytváříte v T-Flex CADu sestavu, T-Flex Dynamic Analysis může automaticky utvořit vazby a interakce mechanismu, které vygeneruje z vazeb modelu a z geometrie. Nejsou zde žádná omezení v typech vazeb, protože program poskytuje přesnou analýzu interagujících tvarů založenou na geometrii Parasolid a eliminuje potřebu ručně definovat vlastnosti vazeb. Každý vazebný pár může být popsán dynamickými a třecími parametry. T-Flex Dynamic Analysis umožňuje nastavit, jak návrh bude reagovat na dynamické síly jako gravitace a rozličné odpory. Můžete přiřadit síly pružinám a tlumicím prvkům, pohonům a ovládat síly a mnoho dalších interakcí mezi součástmi. Síly mohou být aplikovány i interaktivně přímo během výpočtu.

Průmyslové použití

Kombinací fyzikálního pohybu s informací o sestavě z T-Flex CADu může být T-Flex Dynamic Analysis využit v širokém rozsahu průmyslových aplikací jako analýza ovládacích systémů (hydraulických, elektronických, pneumatických), ověření chování robotů v činnosti, optimalizace nebo minimalizace dynamického nevyvážení rotačních soustav, návrh ozubených převodů, simulace reálných pohybů a zatížení odpružených soustav, vyhodnocení dynamického chování vesmírných zařízení jako nosičů a satelitů, optimalizace spotřební a výrobní elektroniky, předvídání zatížení komponentů i soustav s ohledem na únavu, hluk a vibrace atd.

Zobrazení výsledků

Po provedení simulace máte k dispozici rozmanité nástroje pro vizualizaci výsledků ve formě dvourozměrných grafů nebo číselných hodnot posuvů, rychlostí, zrychlení, silových vektorů v místech vazeb, zobrazení trajektorie jakéhokoli bodu konstrukce v průběhu celé simulace atd. Zvláštní příznak „vazebné dvojice“ měří reakční síly a odpory v jednotlivých místech vazeb. Váš mechanismus můžete animovat během nebo ihned po simulaci. S použitím animací a grafů uvnitř T-Flexu můžete dimenzovat motory/servopohony, určit potřebný výkon, umístit táhla, navrhovat vačky, dimenzovat pružiny/tlumiče a zjistit, jak se budou chovat dotýkající se součásti. Synchronizované vytváření grafů a animací pozicím mechanismu přímo přiřazuje hodnoty sil a zrychlení. T-Flex Dynamic Analysis také počítá zatížení, které je možno použít pro definování jednotlivých případů zatížení ve statických výpočtech.

Uživatelské rozhraní

Uživatelské rozhraní T-Flex Dynamic Analysis je plynulým rozšířením T-Flex CADu. Vaše investice do T-Flex CADu a školení bude zachována a zefektivněna a zároveň získáte nový mocný nástroj pro hodnocení tvarů a jejich přizpůsobení funkci vašeho produktu. Na rozdíl od ostatních programů, které jsou spíše samostatnými aplikacemi, jež s CADem sdílejí geometrická data, T-Flex Dynamic Analysis pracuje přímo na geometrii popisující váš návrh.

Rychlé a přesné zpracování rozsáhlých modelů

Užití složitých prototypových modelů v průmyslovém vývoji dnes závisí na efektivitě a rychlosti, s jakou jsou tyto rozsáhlé modely zpracovávány. T-Flex Dynamic Analysis je se svými efektivními řešitelskými metodami a pokročilou manipulací s daty dokonale schopen zpracovávat rozsáhlé modely. Algoritmy implementované ve výpočtovém modulu jsou optimalizovány na využitelnou přesnost a rychlé poskytnutí výsledků.

Express Dynamics v T-Flex CADu

Express Dynamics, zjednodušená verze T-Flex Dynamic Analysis, dovoluje vyhodnocovat funkční chování návrhů obsahujících součásti jako pákoví, motory, servopohony, vačky, ozubené převody, pružiny a jiné prvky tvorbou animací pohybů konstrukce při práci a hledáním kolizí mezi všemi členy mechanismu. A co je nejlepší, už ji máte – Express Dynamics je obsažena v každém balíku T-Flex CADu.

Výhody T-Flex Dynamic Analysis

  Objednejte si T-Flex Dynamic Analysis                  

Následující část: Technická podpora T-Flex »
Předchozí část: « T-Flex Analysis