Jste zde: SoliCAD.com Produkty 3D CAD T-Flex Verze programu

T-Flex CAD a ostatní verze programu

T-flex banner

Software T-FLEX je tvořen z několika částí:

 T-Flex CAD

T-Flex CAD je výkonný parametrický systém vyšší třídy splňující vysoké nároky na profesionální konstruování.

T-Flex je jedním z nejrobustnějších a nejuniverzálnějších parametrických řešení pro tvorbu modelů a skic ve vývoji produktů. Široká škála nástrojů činí z T-Flexu nejlepší volbu, která splní jakýkoli profesionální požadavek. T-Flex je široce využíván v každodenní praxi mechanických konstrukčních návrhů včetně 2D/3D designu, skicování, koncepčních schémat, optimalizačních procesů, zkoumání tolerancí, rychlého návrhu a postupné výroby.

Pro studenty je k dispozici studentská verze T-Flex CAD k nekomerčnímu využití. Více k této verzi naleznete zde.

  Stáhněte si zkušební verzi T-Flex CAD

              

Vývojové nástroje

Vývojové a sestavovací nástroje T-Flexu umožňují vašemu inženýrskému týmu jednoduše navrhovat plnou škálu produktů od jednotlivých součástí po sestavy obsahující tisíce komponent. T-Flex využívá sílu Parasolidu® - ve výrobě osvědčeného konstrukčního jádra vyvinutého UGS. Vysoce inovativní parametrické modelovací nástroje dovolují konstruktérům rychle vytvářet základní tvary a lehce přidávat běžné mechanické tvary jako díry, zaoblení nebo sražení hran, stejně jako komplexnější geometrii jako jsou úkosy, průhyby, parametrické oblouky, průniky tří tvarů a šroubové tvary.

Postup návrhu

T-Flex podporuje jednoduchý unifikovaný mód pro operace se všemi typy dokumentů a objektů: výkresů, výkresů sestav, prostorových prvků, skořepin, součástí s několika těly, sestavných modelů, plechových dílů, kusovníků atd. Ve všech druzích geometrie je používána obvyklá sada editačních funkcí a funkcí pro správu dat, což výrazně usnadňuje práci.

Parametričnost a adaptivita

T-Flex sjednocením prvotřídních návrhových nástrojů pro adaptivitu a parametričnost razantně snižuje počet konstrukčních kroků, protože provedené změny se okamžitě aplikují na celý návrh. Takováto funkčnost vám pomáhá například asociovat díly mezi sebou způsobem, který umožní, aby změna provedená na jednom dílu vyvolala změny na souvisejících dílech. V T-Flexu může být všechno propojeno se vším. Kdykoli v průběhu práce mohou být vytvořeny proměnné pro názvy součástí, viditelnost, materiál, jakýkoli číselný nebo textový popis kteréhokoli objektu. Ty mohou být podrobeny jakékoli algebraické nebo logické operaci ovládající chování konstrukce. Samy proměnné je možno ručně změnit změnou objektu na obrazovce nebo vepsáním hodnoty do editoru proměnných či načtením z připojeného ASCII nebo databázového souboru. Možnosti jsou nekonečné a rozhraní je velmi intuitivní. Z toho důvodu je T-Flex přirozenou volbou pro výrobce rodin součástí nebo v jakékoli jiné situaci, kdy se využívá podobná geometrie, ale vyžadují se rozdílné velikosti nebo kombinace tvarů.

Parametrický návrh

Na rozdíl od jiných produktů vám T-Flex umožní vytvořit parametrické 2D výkresy ze skici. Kořeny T-Flexu ve 2D CADu jsou patrné při vytváření objektů. V porovnání s většinou ostatních prostorových modelářů, i těch zaměřených na design, má T-Flex mnohem širší paletu 2D nástrojů, obzvláště pokud se kreslí komplexní geometrie. Jeho parametrické jádro je základem konstrukce v T-Flexu a na rozdíl od jiných programů není limitováno počtem propojených 2D objektů. Výkres se okamžitě přizpůsobí všem změnám, nehledě na jejich původ. T-Flex zahrnuje plně parametrickou výkresovou dokumentaci, včetně kót, tolerancí, textu a poznámek. Můžete vytvářet parametrické 2D sestavy vložením parametrických 2D komponentů s komplexními parametrickými relacemi. Výsledek může být plně automatický, takže původní parametrický výkres není třeba pro změny nijak upravovat. Nekonečným změnám dokumentace je možné se vyhnout použitím efektivní parametrizace, která je přirozenou součástí T-Flexu.

Vytváření vlastních dialogových oken

Vytvořením vlastních dialogových oken parametrů modelu přímo v T-Flexu mohou uživatelé snadněji ovládat parametrický model velmi pohodlným a intuitivním způsobem. Tato unikátní vlastnost nevyžaduje žádnou znalost programování nebo dodatečný software.

T-FLEX je kreativním nástrojem

T-Flex má po celou svou historii jednu přetrvávající vlastnost – jeho sílu plně využívají nejkreativnější konstruktéři. Prostředí je snadné k naučení a velmi konzistentní, ale skutečná síla leží v neuvěřitelné flexibilitě automatizace návrhu využívající parametrizace. Od začátku bylo cílem umožnit konstruktérům přístup ke kreativnímu návrhu poskytnutím kontroly nad optimalizací každého aspektu návrhového procesu. Téměř naprostá přizpůsobivost programu skutečně může eliminovat nadbytečné kroky a zvýšit efektivitu práce.

Tvorba sestav

T-Flex si lehce poradí se sestavením 3D modelů, což je základem strojírenského návrhu. Můžete vytvářet komplexní sestavy složené z mnoha komponent s využitím postupu zdola nahoru, shora dolů nebo kombinací obou metod. Správa konfigurací pomáhá zjednodušit opakované použití návrhu vytvořením několika variací v jediném dokumentu. T-Flex dokáže simulovat skutečný pohyb a mechanické interakce mezi objemy, které umožňují vyhnout se případným konstrukčním nedostatkům.

Přizpůsobivé součásti

T-Flex podporuje adaptivní technologii, která umožňuje vytváření vztahů v sestavách přidělením geometrických propojení. S tímto získáte přesně to, co jste zamýšleli, a můžete snadněji upravovat sestavy.

Uživatelsky definované tvary

Inovativní technologie parametrických uživatelsky definovaných tvarů podstatně rozšiřuje funkčnost modelování tím, že dovoluje uživatelům vytvářet vlastní tvary. Modely v T-Flexu mohou načíst prvky a tvary z jiných modelů jako vstupní parametry operací ve svém vlastním stromu historie. Tímto způsobem může být každý model T-Flexu definován jako speciální tvar, který bude fungovat rovnocenně s ostatními konstrukčními příkazy. Tento mechanismus může zásadně snížit konstrukční čas tím, že poskytuje uživatelům možnost vytvářet si vlastní tvary a knihovny tvarů pro specifické případy.

Povrchy

T-Flex synergicky kombinuje objemové a plošné modelování tím, že umožňuje konstruktérům rozvinout, zkosit, natáčet a prohýbat povrchy stejně jako u objemových modelů. Umožňuje také vytvářet objekty, na něž samo parametrické objemové modelování nestačí. Například konstruktér může kreslit čáry nebo křivky v prostoru a umístit povrchy mezi ně nebo přidat povrch spojující neprotínající se plochy. Integrované plošné a objemové modelování poskytuje flexibilitu pro změny konstrukce použitím parametrů, vazeb a přiřazovacích operací.

Přímá editace

T-Flex podporuje přímou editaci 3D modelů, uchovává historii zásahů, aby mohly být kdykoli vráceny. Toto velmi pomáhá u importovaných modelů, kde není přístup k původnímu stromu historie. Je například možné upravovat parametry ploch, jejichž výchozí tvary jsou analytické (válec, kužel, koule a anuloid), stejně jako parametry ploch vytvořených složením elementů. Další editační možnosti zahrnují vtištění, záměnu plochy, protažení, odstranění, rozdělení objemů atd.

Možnosti tvorby detailů

Profesionální funkce pro tvorbu detailů podporují rychlé vytvoření a kompletní manipulaci se všemi běžnými poznámkami použitými u technických výkresů. T-Flex obsahuje nejširší škálu možností pro 2D dokumentační proces, s výtečným rozvržením výkresu, detailováním, poznámkami a rozměrovými kontrolami, které se automaticky přizpůsobí zvolenému konstrukčnímu standardu. 

Hladké vytváření výkresů

T-Flex automaticky vytváří a aktualizuje výkresy z 3D modelů, rychle vytváří standardní i ostatní pohledy, včetně řezů, detailů, přerušených a izometrických pohledů. T-Flex zaručuje flexibilitu a plnou kontrolu nad řezy vylepšeným ovládáním polohy roviny řezu a výběrovými nástroji, které umožňují předdefinovat součásti na základě náhledu v průběhu vytváření řezů. Pokud se v součástech nebo sestavách provedou změny, asociované výkresy se automaticky aktualizují. S T-Flexem máte plnou kontrolu nad každým prvkem vašeho výkresu a můžete tak vyhovět požadavkům firemních i mezinárodních standardů. Dodatečné pokročilé funkce jako šroubové spoje, inteligentní šrafování řezů v sestavách a přesné lokální řezy mohou významně zvýšit produktivitu tvorby detailů. Asociativní nástroje T-Flexu pro tvorbu detailů pomáhají vyhnout se nákladným chybám tím, že zabraňují chybným interpretacím z výrobních výkresů.

Asociativní kusovník

T-Flex umí vytvářet a upravovat přesný kusovník ve zlomku času, který vyžaduje tradiční 2D metody. Počty součástí a podsestav jsou udržovány aktuální a jsou okamžitě řazeny a umísťovány do kusovníků výkresu. Změny v sestavě (např. odstranění součásti) jsou asociativní, takže kusovník se automaticky aktualizuje. Šablony kusovníku a vlastnosti tabulky (záhlaví sloupců, třídění, výkresová razítka atd.) jsou libovolně upravitelné.

Integrovaný návrh plechových součástí

T-Flex disponuje sadou příkazů přizpůsobených efektivní konstrukci plechových součástí od návrhu plechových dílů po vývoj reliéfů a vytváření výrobních výkresů. 

Návrh forem

T-Flex disponuje sekvencí integrovaných nástrojů, které ovládají proces tvorby forem. Můžete vytvářet sešikmení ploch, dělicí čáry a povrchy, měnit velikost modelu, která počítá s faktorem smrštění při tuhnutí plastu, provádět návrhy oddělení jádra a dutiny. Když je model hotov, můžete ho otestovat na potenciální problémy, které mohou zabránit oddělení jádra od materiálu.

Rychlá analýza konečných prvků

Zabudovaná rychlá MKP (metoda konečných prvků) analýza nabízí na použití snadnou prvotní analýzu napětí, která umožňuje konstruktérům ověřit návrh přímo v T-Flexu. Pomáhá určit, jak se model bude chovat v reálných podmínkách a najít potenciální konstrukční chyby dřív, než jsou vyrobeny nákladné prototypy. Expresní analýza využívá stejnou výpočetní technologii jako profesionální doplňkový MKP modul při analýze napětí. Pokročilejší funkce jsou dostupné v analytické řadě produktů T-Flex.

Interaktivní simulace pohybu

T-Flex obsahuje řešení pro simulaci pohybu, analyzující komplexní chování mechanických sestav. T-Flex Dynamics umožňuje testovat virtuální prototypy a optimalizovat návrh na funkčnost, bezpečnost a pohodlí bez nutnosti stavět a zkoušet početné skutečné prototypy. Výsledky jsou zobrazitelné jako graf, zpráva nebo barevná animace, které můžete snadno sdílet s ostatními.

Návrh a dokumentace svařenců

T-Flex umožňuje práci v prostředí specifickém pro svařování s funkcemi přizpůsobenými specifickým požadavkům na návrh a dokumentaci svařenců. Poznámky ke svařování jsou asociovány s modelem a automaticky se přizpůsobí změně modelu.

Otevřené programové rozhraní

Otevřené programové rozhraní T-Flexu je založeno na technologii .NET, což nabízí zákazníkům a externím vývojářům široké možnosti vývoje doplňkových aplikací v různých oblastech. Sada objektů T-Flexu může být rozšířena o vlastní objekty. Rozhraní podporuje plně objektově orientované programovací koncepty a různé programovací jazyky se shodným funkčním přístupem ke všem funkcím T-Flexu. Pomáhá také uživatelům přizpůsobit T-Flex jejich specifickému prostředí a automatizovat speciální postupy.

Informace k výrobě produktu

Schopnost T-Flexu potřebná k vytváření komentovaných 3D návrhů slouží jako jediná digitální reprezentace zahrnující veškeré informace o produktu – snižuje nebo odstraňuje potřebu výkresů při kontrole návrhu nebo výrobě. Podpora této technologie dovoluje uživatelům vzít zaběhnuté metody rýsování a kótování a přenést je do prostředí 3D. Pomáhá vytvářet 2D výkresy, přičemž automaticky extrahuje většinu důležitých informací. Je také možné upravovat 3D model přímo změnou hodnot 3D rozměrů.

Parametrická jednotka pro internet

S použitím T-Flexu a jeho otevřeného programového rozhraní mohou třetí strany - výrobci finálních produktů, vývojáři a systémoví integrátoři - včlenit parametrickou funkčnost CADu do široké škály produktů fungujících v internetu. T-Flex zpracovaný jako internetová aplikace nabízí konstruktérům, výrobcům a distributorům možnost zobrazit vlastní produkt, použít sdílené cizí návrhy a provádět marketingové aktivity.

Vícejazyčná podpora

T-Flex je unikódová aplikace, a proto podporuje všechny světové jazyky. Podpora unikódu v T-Flexu znamená, že uživatelé mohou vytvářet vícejazyčný text, který bude v dokumentech T-FLEXu vždy korektně zobrazen. Nenastanou problémy s názvy souborů v jakémkoli jazyce pod kteroukoli jazykovou verzí operačního systému Windows. Uživatelé mohou pojmenovávat parametry v jazyce, v jakém chtějí.

Flexibilita rozhraní

Množství nastavení prostředí T-Flexu pomáhá maximalizovat produktivitu tím, že dovolí uživatelům zvolit si prostředí, které odpovídá jejich zkušenostem a preferencím. Uživatelské rozhraní je vytvořeno speciálně, aby odstranilo zmatek v příkazech a složité ovládání. Rozvinovací menu ve stylu Windows je jednoduché na orientaci. K dispozici je také kompaktní textové příkazové okno, panely nástrojů s ikonami a přiřazení klávesových zkratek. Rozšířené možnosti jako inteligentní navigační nástroje a pop-up menu aktivované horkými klávesami vysoce zjednodušují práci. T-Flex umožňuje přímou interakci s modelem použitím třetího tlačítka myši, dynamický náhled a podporu SpaceMouse® pro plynulé propojení častých a pokročilých funkcí.

Překladače

Bohatý balík překladačů T-Flexu umožňuje snadno uspokojit rozdílné požadavky na import a export. T-Flex spolupracuje s nejrozšířenějšími systémy pro 3D modelování a 2D kreslení pomocí následujících formátů: Parasolid, IGES, STEP, Rhino, STL, DWG, DXF atd. Navíc T-Flex umožňuje export obrázků do prezentací, webových stránek a další dokumentace.

Objednejte si T-Flex CAD

T-Flex CAD je CAD (Computer-Aided Design) software, který slouží pro konstrukční práce a modelování. Zde jsou některé z výhod, které T-Flex CAD může nabídnout:

 1. Parametrické Modelování:

  • T-Flex CAD podporuje parametrické modelování, což znamená, že uživatelé mohou vytvářet modely s parametry a měnit je později, aniž by bylo nutné přepracovávat celý model.
 2. 3D a 2D Modelování:

  • Software umožňuje uživatelům pracovat jak v 3D, tak v 2D prostředí. To poskytuje flexibilitu pro vytváření komplexních 3D modelů a technických výkresů.
 3. Intuitivní Uživatelské Rozhraní:

  • Uživatelské rozhraní T-Flex CAD je navrženo tak, aby bylo intuitivní a uživatelsky přívětivé. To usnadňuje uživatelům práci a zkracuje dobu potřebnou k ovládnutí software.
 4. Podpora Parametrických a Standardních Dílů:

  • Software podporuje vytváření parametrických dílů a také umožňuje vytváření a používání standardních dílů a komponent.
 5. Interoperabilita s Jinými Formáty:

  • T-Flex CAD je schopen pracovat s různými formáty souborů, včetně DWG, DXF, IGES, STEP a dalších, což usnadňuje spolupráci s ostatními CAD platformami.
 6. Rychlé Zpracování Velkých Sestav:

  • Software je optimalizován pro rychlé zpracování velkých sestav a složitých modelů, což je důležité pro konstrukční práce.
 7. FEM Analýza:

  • T-Flex CAD může být rozšířen o moduly pro provádění FEM (Finite Element Method) analýzy, což umožňuje inženýrům provádět analýzy na pevnost a chování materiálů.
 8. Přesné Rozměrování a Anotace:

  • Software poskytuje nástroje pro přesné rozměrování a anotace, což usnadňuje vytváření technických výkresů s potřebnými informacemi.
 9. Rozsáhlá Knihovna Materiálů a Dílů:

  • T-Flex CAD obsahuje rozsáhlou knihovnu materiálů a standardních dílů, což může zrychlit proces modelování a snížit potřebu opakovaného vytváření stejných prvků.
 10. Vysoká Přizpůsobitelnost:

  • Software je navržen s ohledem na vysokou přizpůsobitelnost, což umožňuje uživatelům přizpůsobit prostředí a nastavení dle svých konkrétních potřeb.

Je vždy důležité vzít v úvahu konkrétní potřeby a požadavky konstrukčního projektu při výběru CAD software.