Jste zde: SoliCAD.com Produkty Software a hardware

Software a hardware

Nabízíme produkty pro konstrukční kanceláře, výrobní podniky, architekty, projektanty všech profesí (elektro, strojní, stavební, vzduchotechnika atd.) i stavební firmy. Svými produkty pokrýváme celý životní cyklus výrobku, tj. od návrhu v CAD programu a jeho výpočtu pomocí metody konečných prvků, přes jeho prezentaci pomocí renderovacího softwaru, až po přípravu obráběcího NC programu CAM softwarem. Pro zastřešení všech výše uvedených činností a přehlednější řízení můžete použít náš PLM software. Dále nabízíme v sekci hardware i 3D myši pro snadnější a rychlejší práci v námi nabízených softwarech.

 

 CAD (Computer Aided Design/Drafting - česky Počítačem podporované projektování/kreslení) je použití grafického softwaru pro projektování. Grafické softwary využívají různé matematické, geometrické a grafické nástroje pro kreslení výkresů (2D CAD) nebo modelování těles (3D CAD).

Renderování se používá pro tvorbu reálného obrazu na základě počítačového 3D modelu. Jedná se o vizualizaci dat pomocí počítačové grafiky. Jeho úkolem je vytvořit obrázek co nejvíce podobný fotografii z modelu naimportovaného z CAD programu.

Strojní výpočty se používají pro analýzu a výpočty navržených modelů pomocí počítačových programů nebo pro výpočty potřebné přímo při konstruování.