Jste zde: SoliCAD.com Novinky Visual Components Novinky Představujeme Visual Components 4.9

Představujeme Visual Components 4.9

Nejnovější verze softwaru pro simulaci výroby a offline programování robotů je zde a přináší lepší přehlednost plánování a optimalizaci výrobních procesů. Díky větší přehlednosti mohou naši uživatelé očekávat, že toho zvládnou více, snadněji a s lepším porozuměním, zejména při řešení rozsáhlejších výrobních projektů a projektů systémové integrace.

Co je nového ve Visual Components 4.9?

Byla zavedena dílčí rozvržení (Sub-layouts), která uživatelům umožňují snadnou navigaci, správu a spolupráci na návrzích designu továrny. Tento nový systém rozvržení umožňuje segmentaci rozsáhlých rozvržení na lépe zvládnutelné části nebo "dílčí rozvržení", díky čemuž je proces návrhu flexibilnější a organizace rozvržení intuitivnější.

V rámci pokračování úsilí o rozšíření možností připojení robotů na naší platformě obsahuje verze Visual Components 4.9 nové zásuvné moduly pro připojení robotů Kawasaki a Yaskawa, které urychlují testování a ověřování programů robotů. Tato integrace zjednodušuje přechod od simulace k reálnému použití a zajišťuje rychlé a správné zprovoznění robotických systémů Yaskawa a Kawasaki.

Visual Components 4.9 přináší také nové a přepracované nástroje pro offline programování robotů (OLP). Tyto nové nástroje jsou intuitivnější a nabízejí řízené instrukce s podrobnými zprávami pro kalibraci robotů, což umožňuje přesnou shodu mezi virtuálním a fyzickým světem.

V rámci podpory širšího spektra robotických aplikací Visual Components 4.9 zjednodušuje programování robotických montážních operací. Uživatelé nyní mohou snadno sestavovat, optimalizovat, ověřovat a validovat montážní operace, což výrazně urychluje proces programování.

Více informací o novinkách se dozvíte, když se podíváte na video a přečtete si podrobnosti níže.

 

Navrhujte, organizujte a spolupracujte užitím Sub-Layouts

Představte si rozsáhlou a složitou továrnu rozdělenou do přehledných a snadno ovladatelných sekcí. To je přínosem dílčích rozvržení – sub-layouts ve Visual Components 4.9. Tato nová funkce umožňuje rozdělit větší rozvržení na menší "dílčí rozvržení" a soustředit se tak na návrh a úpravy. Poskytuje tolik potřebnou strukturu, zejména pro projekty s více zúčastněnými stranami, a umožňuje efektivní navigaci a správu odpovědnosti.

Sub-layouts zpřehledňují a zpřehledňují proces návrhu a převádějí nepřehledná nastavení na organizované celky. Součásti můžete seskupovat podle typu, značky nebo jakékoli jiné kategorie a uspořádat je ve strukturovaném pořadí. To nejen zjednodušuje správu rozvržení, ale také pomáhá zachovat soukromí tím, že umožňuje snadno skrýt určité oblasti nebo komponenty při sdílení návrhů.

Vytváření dílčích rozvržení je možné ve všech produktech Visual Components.

Konektivita s roboty Yaskawa a Kawasaki

Visual Components 4.9 pokračuje v překonávání mezery mezi virtuální simulací a fyzickou robotikou přidáním nových zásuvných modulů Kawasaki a Yaskawa, které zjednodušují proces importu, simulace a provádění robotických programů tak, aby věrně napodobovaly reálné scénáře s přesnými časy cyklů a pohybů.

Díky integraci vlastního softwaru robotů Kawasaki (K-Roset) a Yaskawa (MotoSim) s pokročilými simulačními funkcemi nabízí Visual Components 4.9 spolehlivé, časově úsporné řešení pro programování robotů. Zajišťuje důkladnou optimalizaci systémů a řešení problémů v dostatečném předstihu před jakoukoli fyzickou realizací. Výsledkem je efektivnější a bezchybný přechod z virtuálního do reálného prostředí. Můžete simulovat své plány, testovat programy robotů spolu s PLC a ověřovat vše v jediném prostředí, čímž odpadá potřeba používat více nástrojů - pokračujeme tak v našem slibu, že budeme univerzálním nástrojem pro všechny potřeby virtuálního uvedení do provozu.

Po přidání robotů Kawasaki a Yaskawa nyní Visual Components nabízí zásuvné moduly pro připojení ještě širšího spektra předních výrobců robotů, včetně robotů ABB, Doosan, Fanuc a KUKA.

Připojení k robotům Kawasaki a Yaskawa (spolu s jejich postprocesory) je k dispozici v aplikacích Visual Components Premium a Premium OLP 4.9.

Intuitivnější kalibrace robotů

Přepracované kalibrační nástroje OLP ve Visual Components 4.9 jsou přizpůsobeny tak, aby řešily klíčový aspekt programování robotů v simulačním prostředí - potřebu přesného sladění virtuálních modelů s jejich reálnými protějšky. Naše nejnovější verze rozšiřuje možnosti uživatele ovládat proces kalibrace prostřednictvím intuitivních a uživatelsky přívětivých rozhraní. Řízené pokyny a detailní výstupy pomáhají snížit pravděpodobnost chyb a zefektivnit celý pracovní postup kalibrace.

Tyto přepracované nástroje s novými funkcemi pro kalibraci robotů a jejich pracovních prostorů jsou navrženy tak, aby zajistily, že každý naprogramovaný pohyb přesně odráží vaše zamýšlené akce v reálné robotické buňce, a tím minimalizovaly čas strávený řešením problémů na místě.

Nové a přepracované kalibrační nástroje jsou k dispozici v produktech Visual Components OLP 4.9. Program Robotics OLP obsahuje novou kalibraci world frame robota, zatímco programy Professional OLP a Premium OLP jsou rozšířeny také o novou kalibraci mezi roboty.

Rychlejší a snadnější robotické montážní operace

Operace robotické montáže ve verzi Visual Components 4.9 byly vylepšeny, což vede k intuitivnějšímu a časově méně náročnému procesu.

Nové nástroje pro nastavení včetně automatického generování a optimalizace dráhy robota usnadňují plynulejší konfiguraci montážních úloh. Podporují ověřování a validaci montážních sekvencí ve virtuálním prostředí - včetně manipulace s díly, nástroji a přípravky - a zajišťují, že každá plánovaná robotická akce je životaschopná a optimalizovaná pro použití v reálném světě. Výsledkem je výkonný a všestranný software schopný podporovat širokou škálu robotických montážních operací, které zahrnují různé aplikace, jako je svařování, lepení, šroubování a mnoho dalších.

Zjednodušené operace robotické montáže jsou k dispozici v produktech Visual Components OLP 4.9.

Přehledné plánování výroby

Program Visual Components 4.9 je navržen tak, aby uživatelům pomohl orientovat se ve složitých podmínkách moderní výroby. Díky vylepšené správě rozvržení, rozšířené konektivitě robotů, přepracovaným nástrojům pro kalibraci robotů a zefektivněným operacím robotické montáže zvyšuje každá funkce schopnost uživatele vyrábět s přehledem.

Chcete-li plně pochopit potenciál verze Visual Components 4.9 a jejích nových funkcí, přečtěte si  poznámky k vydání - Release Notes. Pokud byste chtěli zjistit, jak vám tato aktualizace může pomoci při vašich činnostech, náš tým je připraven vám předvést všechny možnosti softwaru. Kontaktujte nás ještě dnes!

Autor: Viktor Černý
Email: viktor.cerny@solicad.com
Telefon: +420 790 323 909