Jste zde: SoliCAD.com Novinky T-Flex Novinky Nový T-Flex CAD 15 - 4. část

Nový T-Flex CAD 15 - 4. část

Čtvrtá část novinek z T-Flex CADu 15 není rozhodně tou poslední. Novinek a vylepšení je v této verzi 3D CADu opravdu mnoho.

Nyní se zaměříme především na výkon a nové či vylepšené funkce modelování.

Vylepšený výkon

Mnoho vnitřních procesů systému bylo optimalizováno pro zlepšení jeho výkonu. To se týká hlavně přepočítávání modelů, práce s velkými sestavami a výkresy.

Systém používá nové jádro Parasolid, které také urychluje práci a vylepšuje přesnost modelování.

Snížení času přepočtu některých 3D operací dosahuje přes 30%. Vzrostla také rychlost otevírání velkých souborů a sestav.

Aktivace kreslení na pracovní rovině je asi dvakrát rychlejší než ve verzi 14.

Zvýšená podpora pro více-jádrové procesory umožňuje rychlejší výpočty modelů různých typů.

V porovnání s předchozí verzí programu se výrazně zvýšila rychlost vytváření a přepočítávaní projekcí, včetně přerušených pohledů, řezů a částečných řezů. Výrazné navýšení výkonu se projevuje také při přepočtech projekcí těl.

Porovnání rychlosti přepočítávaní projekcí v programech T-FLEX CAD 15 a T-FLEX CAD 14 je zobrazené níže.

Graf ukazuje závislost času přepočítávaní projekcí a počtu těl v sestavě:

Graf - Porovnání T-Flex CAD 14 a 15

Nové a vylepšené funkce modelování

Bylo vylepšeno mnoho příkazů trojrozměrného modelování, takže jsou nyní intuitivnější a srozumitelnější.
Také se rozšířily jejich možnosti.

Primitiva

Nové příkazy, spojené ve skupině Primitiva, mohou výrazně zjednodušit vytváření základních geometrických tvarů.

Rozbalovací menu se seznamem primitiv obsahuje následující příkazy: Kvádr, Válec, Kužel, Koule, Anuloid, Hranol, Jehlan.

Primitiva T-Flex CAD

Pro každé tělo je k dispozici sada manipulátorů.

Manipulátory mohou určit umístění těla ve scéně a změnit základní velikosti.

Primitiva dělají tvorbu některých typů modelů snadnější a pohodlnější, protože místo vytváření profilů a jejich vytažení lze použít pouze jeden příkaz.

Primitiva - tvorba modelů T-Flex CAD

Volba Symetrie Tlačítko Volba Symetrie T-Flex CAD existuje pro všechny příkazy ze skupiny Primitiva, kromě jehlanu.

Po této akci bude vytvořeno jedno tělo skládající se ze dvou symetrických dílů bez nutnosti použití dodatečné operace.

Zdrojový souřadný systém primitive je posunut do středu jejich těla. Tato volba je přednastavená jako aktivní pro Kouli a Anuloid.

Volba Symetrie T-Flex CAD

Pro všechny příkazy ze skupiny Primitiva je možné použít vlastnost Plechové tělo Tlačítko Plechové tělo T-Flex CAD.

Základy těles jsou odstraněny a stranová čela ponechána.

Odstaranění základny těles T-Flex CAD

Možnost vytvoření tenké stěny je pouze pro Kvádr, Kouli, Válec a Anuloid.

Vytvoření tenké stěny T-Flex CAD

Parametr prvku Tenká stěna může být nastaven okně Parametry.

Nastavení parametru Tenké stěny T-Flex CAD Nastavení parametru Tenké stěny T-Flex CAD

Spodek a vršek pro tenkou stěnu může být nastaven pouze pro primitiva Kvádr a Válec.

Plechové díly

Ohyb

Lem

V operaci Ohyb byla přidána nová možnost vytváření lemu.

Vhodná operace je na výběr v parametrech operace Ohyb.

Je zde šest typů lemů: uzavřený, otevřený, kapkový, válcový, ve tvaru S a dvojitý.

Válcový lem T-Flex CAD

Kapkový lem T-Flex CAD

Dvojitý lem T-Flex CAD

Otevřený lem T-Flex CAD

Uzavřený lem T-Flex CAD Lem ve tvaru S T-Flex CAD

Přidat hrany

Do operací Připojit přírubu a Lem byla přidána volba Přidat hrany Tlačítko Přidat hrany T-Flex CAD.

Volba dovoluje vybrat několik navazujících hran pro vytvoření operace.

Další vybraná hrana musí náležet stejnému čelu a sousedit s předcházející vybranou hranou.

Výběr hran T-Flex CAD

Pokud dojde k výběru více, než jedné hrany, v okně Parametry se objeví sekce Mezery.

Zde můžete nastavit Typ mezery a Mezeru.

Nastavení mezery T-Flex CAD

Vytvoření obrysu příruby

Byla přidána nová funkce vytvoření obrysu kontury s pomocí operace Připojit přírubu.

V tomto případě, je obrys příruby operací plechového dílu, jejíž tvar je specifikován vodící křivkou.

Výsledek operace je připojen k hraně základního plechového těla.

Vytvoření obrysu příruby T-Flex CAD

Je nutné vybrat profil nebo cestu jako vedení příruby pro určení geometrie.

Vedení příruby nesmí být uzavřené a všechny body musí být v jedné rovině. Může být nastaveno rovnými čarami nebo kulatými oblouky.

Je nezbytné vybrat žebro, ke kterému bude obrys příruby přiřazen, a vedení příruby.
Poté je potřeba vybrat sousední bod a směr profilu.
Pokud vedení již navazuje na žebro, kontura příruby se vytvoří okamžitě po výběru křivky vedení.

Příruby mohou formovat uzavřené kontury. Můžeme specifikovat reliéf ohybu a mezeru pro rozdělení přírub.

Vytvoření obrysu příruby 2 T-Flex CAD

Seznam částí:

1. část
2. část
3. část
4. část
5. část
6. část
7. část

 

Autor: Michal Kurcik
Email: michal.kurcik@solicad.com
Telefon: +420 773 879 687