Jste zde: SoliCAD.com Novinky T-Flex Novinky Nový T-Flex CAD 15 - 2. část

Nový T-Flex CAD 15 - 2. část

Představujeme Vám druhou část nových funkcí a vylepšení, které s sebou přináší vydání nejnovější verze T-Flex CADu 15!

Strom 3D modelu

V T-Flex CADu 15 byly dále rozšířeny funkční možnosti okna 3D modelu.

 

Zjednodušují operace s modelem a redukují frekvenci použití kontextového menu.

 

Nově je k dispozici i zobrazení stromu v 3D scéně, což pomáhá v situacích, kdy je okno stromu modelu skryté.

Strom modelu se v 3D okně vyvolává kliknutím na ikonu Ikona stromu modelu v horním levém rohu 3D scény a může být kdykoliv skryto.

 

Strom 3D modelu

Když se modelový strom stane v některém okamžiku nedostupným, automaticky se zobrazí v modelovacím/pracovním okně.

Stává se to například při zadávaní příkazu při vytváření nebo editaci 3D prvku/elementu.

Pokud se nevyžaduje zobrazení stromu v případě aktivace příkazu, postačuje ho zavřít pomocí tlačítka Tlačítko Zavřít T-Flex CAD a systém si zapamatuje tento stav.

 

Modelový strom má speciální panel nástrojů, který může být skrytý kliknutím na tlačítko zvýrazněné na obrázku níže.

Skrýt panel nástrojů T-Flex CAD

 

Strom může být rozšířený umístněním kurzoru do pravého rohu panelu nástrojů a tažením při držení levého tlačítka myši.

 

Rozšíření modelového stromu T-Flex CAD

 

V souvislosti s touto inovací obě okna, tj. okno s parametry dané operace a okno modelového stromu, mohou být otevřeny současně.

 

To snižuje potřebu přepínaní mezi okny, když chceme vybrat element/prvek v modelovém stromě pro vykonání operace.

 

Například je možné při vkládáni fragmentu zvolit souřadný systém pro jeho uchopení přímo z modelového stromu.

 

Volba souřadného systému T-Flex CAD

 

Do stromu modelu v 3D scéně T-Flex CADu 15 byla přidána nástrojová lišta a okno stromu modelu (3D model) do levé části pracovního okna.

 

Tento panel má možnosti přepínání mezi okny, zobrazování rozbalovacího sloupce a vyhledávání pomocí vyhledávací lišty.

 

Vyhledávací lišta T-Flex CAD

 

Vyhledávací lišta umožňuje nalezení položek 3D stromu modelu pomocí jejich jména nebo části jména.

Po dokončení vyhledávání jsou ve stromě zobrazeny pouze prvky s příslušným jménem.

 

Vyhledávání položek 3D stromu T-Flex CAD

 

Do 3D modelu byla přidána i možnost zobrazit některé parametry prvků ve sloupcích.

 

Sloupce dovolují změnit parametry prvků a získat o nich informace bez použití editačních příkazů a kontextových menu.

 

Je možné změnit nastavení pro více vybraných položek.

 

Např.: Pro skrytí velkého počtu pracovních rovin, které nepotřebujeme používat, vyberte v kontextovém menu každé roviny, požadovaný příkaz a klikněte na něj. Můžete jednoduše vybrat všechny požadované pracovní roviny ve stromu modelu a kliknout na ikonu Ikona viditelnost T-Flex CAD ve sloupci "Viditelnost".

 

Skrytí pracovních rovin T-Flex CAD

 

Pokud parametr prvku nemůže být změněn, ikona se neobjeví ve sloupci. K zobrazení sloupců se používá rozbalovací menu.

 

Zobrazení sloupců T-Flex CAD

 

 

 

Nové příkazy jsou v kontextovém menu modelového stromu: Přejít na prvek/prvky, Otevřít v novém okně, Skrýt element.

 

Při použití příkazu „Přejít na prvek“ se ve stromu objeví pouze vybrané prvky.

 

To je užitečné, protože pracujete pouze s několika těly nebo fragmenty. Pro návrat slouží funkce na přepínání stavů:

Přepínání stavů T-Flex CAD  Přepínání stavů T-Flex CAD , Přepínání stavů T-Flex CAD .

 

 

 

Funkce přepínání stavů T-Flex CAD

 

 

 

Příkaz „Otevři v novém okně“umožňuje vytvářet prvky 3D modelu v samostatném okně.

 

Toto okno může být přenesené na obrazovku a zároveň ponechává plnou funkčnost pracovního okna/okna 3D modelu.

 

Nové okno může být umístěno na výhodné místo, které si vybereme, což snižuje nutnost přesouvat kurzor po celé obrazovce pro výběr elementu v modelovém stromě.

 

 

 

Otevřít v novém okně T-Flex CAD

 

 

 

Po použití příkazu Skrýt element“ se stanou vybrané elementy v modelovém stromě neviditelné.

Lze skrýt nepoužívané elementy, aby nerušily během práce či procesu.

 

 

 

Skrýt element T-Flex CAD

 

 

 

Když je aktivní možnost „Zobraz skryté elementy“, skryté položky jsou zobrazeny šedivou barvou.

 

Názvy/jména položek jsou zvýrazněny kurzivou, aby byli odlišené od zrušených položek.

 

 

Zobrazit prvek T-Flex CAD

 

 

Pro znovu zobrazení prvku je určený příkaz Zobrazit prvek".

 

 

Pro zobrazení všech skrytých prvků pak příkaz Zobrazit všechny prvky" .

 

 

Zobrazit všechny prvky T-Flex CAD

 

 

Příkazy pro nastavení vzhledu modelového stromu jako jsou Parametry" a Vzhled", jsou přesunuty do samostatného příkazu Pohled" v kontextovém menu.

 

 

Pohled T-Flex CAD

 

Pro více informací o T-Flex CAD 15 volejte na +420 224 248 581 nebo sledujte nadcházející části novinek.

 

Seznam částí:

1. část
2. část
3. část
4. část
5. část
6. část
7. část

 

 

Autor: Iveta Červinková
Email: iveta.cervinkova@solicad.com
Telefon: +420 731 413 868