Jste zde: SoliCAD.com Novinky T-Flex Novinky Nový T-Flex CAD 15 - 3. část

Nový T-Flex CAD 15 - 3. část

Ve třetí části novinek z T-Flex CADu 15 se podíváme na vylepšené okno knihovny, nově přidané okno prvků modelu, ale i práci s více monitory a editaci za pomoci 3D pravítka.

Okno Knihovny

Okno Knihovny bylo předělané a je nyní automaticky aktualizované. Aktualizace proběhnou pokud byly dokumenty

v knihovně smazány, přidány nebo přejmenovány.

 

V Okně Knihovny jsou zobrazeny soubory přidané do složky v průzkumníku Windows.

 

Soubory připojené ke Knihovnám lze vymazat přímo z okna Knihovny použitím příkazu Vymazat z pevného disku.

 

Byla přidána také možnost sdílet soubory mezi okny Knihoven a složkou Windows pomocí kopírování, vyjmutí a

vložení nebo přetažením.

 

Sdílení souborů T-Flex CAD

Sdílení souborů T-Flex CAD

 

Rozbalovací seznam všech nainstalovaných knihoven se objeví po stisknutí šipky dolů vedle ikony příkazu Otevřít konfiguraci Ikona otevřít konfiguraci T-Flex CAD .

 

To je užitečné pro otevírání a zavírání existujících konfigurací Knihovny.

 

Konfigurace knihovny T-Flex CAD

 

Pokud je potřeba vyhledávat, všechny dokumenty, jejichž názvy odpovídají vyhledávacímu požadavku, jsou zobrazeny v

Knihovně.

 

Knihovna T-Flex CAD

 

Byly přidány i sloupce s informacemi o souborech.

 

Informace mohou být editovány a záznamy mohou být řazeny podle sloupců.

 

Řazení podle sloupců v T-Flex CADu

 

Sloupec Viditelnost dovoluje skrýt konfigurace, knihovny a soubory v okně.

 

Stačí kliknout na ikonu Viditelnost T-Flex CAD vedle prvku.

Kontrolovat viditelnost skrytých prvků je možné kliknutím na ikonu v hlavičce sloupce.

 

Kontrola viditelnosti skrytých prvků T-Flex CAD

 

Dále byly přidány náhledy knihoven a skupin knihoven.

 

Náhledy knihoven T-Flex CAD

 

 

Příkaz Otevřít složku byl přidán do kontextového menu. Po jeho aktivaci se otevře složka Windows s vybranou

konfigurací, knihovna nebo dokument.

 

Příkaz otevřít složku T-Flex CAD

 

Nové konfigurace knihoven nejsou uloženy po vytvoření. Jsou uloženy pouze odpovídajícím příkazem nebo zavřením

aplikace.

Okno prvků modelu

Nově přidané okno Prvky modelu slouží na zobrazení všech elementů dokumentu.

 

V tomto okně jsou zobrazeny jak 2D, tak 3D prvky.

Kontextové menu s odpovídajícími příkazy je přístupné pro každý prvek.

 

Po výběru prvků ze seznamu jsou zvýrazněny na výkrese a ve 3D scéně.

 

Toto okno je užitečné hlavně při práci s výkresy. Poskytuje informace o každém elementu výkresu na aktuální straně

nebo na všech stranách dokumentu.

 

Pro zobrazení konfigurace prvků v okně je používán rozbalovací seznam.

 

Rozbalovací seznam konfigurace prvků T-Flex CAD

 

Funkce Ikona seskupování elementů T-Flex CAD slouží k aktivaci nebo deaktivaci seskupování elementů podle typu. Pro aktivaci obsahu okna se používá funkce Ikona aktivace obsahu okna T-Flex CAD .

V pravém rohu okna se vybere sloupec, který bude zobrazovat informace o prvcích.

 

Výběr informací o prvcích T-Flex CAD

 

 

V okně lze vybrat prvky, které budou použity v současné operaci, například vybrat grafické čáry pro operaci Kopírovat.

Okno propojení

Okno zobrazuje všechna propojení na externí soubory, které jsou použity v současném dokumentu, a umožňuje

jejich správu.

 

Zejména se zobrazuje v sestavách souborů fragmentů, databázových souborech a texturách materiálů.

 

Okno nahrazuje funkci existující v předcházející verzi dialogu Propojení a obsahuje některé nové funkce.

 

Nové okno poskytuje kompletní sadu příkazů a přídavných nástrojů pro komfortní práci s propojeními.

 

Kontextové menu dovoluje provést některé operace propojení: otevřít externí soubor, změnit typ propojení z interního

na externí, změnit propojení na umístění souboru, atd.

 

Operace propojení T-Flex CAD

 

Např. Pokud se změní jméno fragmentu, jde jednoduše vybrat přejmenovaný soubor použitím Vybrat soubor, a on si

vezme zpět své původní umístění a zmizí ze sestavy.

 

Vyhledávání propojení prvků může být provedeno pomocí vyhledávání.

 

Vyhledávání T-Flex CAD

 

Pomocí filtrů Ikona filtrů T-Flex CAD se nastavují zobrazované prvky, stejně tak jako interní a externí propojení v okně.

 

Filtry T-Flex CAD

 

Sloupce jsou používány pro obdržení informací o souborech zahrnutých v dokumentu. Sloupce mohou být vybrány z

rozbalovacího seznamu.

 

Informace o souborech T-Flex CAD

 

 

Jeden ze sloupců je “Aktuálnost propojení”:

Ikona Ikona aktuálního propojení T-Flex CAD ve sloupci znamená, že propojení je aktuální.

Ikona Ikona nenalezeného propojení T-Flex CAD indikuje, že soubor z daného propojení nebyl nalezen.

Ikona Ikona nutnosti aktualizace T-Flex CAD znamená, že změny ze souboru nebyly vloženy do sestavy a dokument musí být aktualizován.

 

V případě integrace s T-FLEX DOCs jsou zde i další možnosti pro ovládaní propojení.

 

Tyto možnosti jsou určeny pro týmovou práci.

 

Integrace s T-Flex DOCs

 

Když je povolena možnost Seskupit propojení Ikona seskupit propojení T-Flex CAD , jsou objekty spojené s jedním odkazem sjednocené.

 

Seskupit propojení T-Flex CAD

Nastavení systému a dialogy parametrů dokumentu

Dialogová okna Vlastnosti a Parametry dokumentu (Status) se vizuálně změnila.

 

Nyní jsou všechny předchozí záložky těchto dialogů umístěny v levé části okna jako seznam.

 

Po výběru parametru nebo vlastnosti se v dolní části objeví okno s nápovědou.

 

Dialogové okno T-Flex CAD

 

Konfigurace některých záložek byla změněna (v porovnání s předchozí verzí) pro usnadnění vyhledávání vlastností.

 

Kromě toho, byla přidána záložka Vše, na které jsou přístupná všechna nastavení v okně.

 

Důležitou vlastností této záložky jsou tlačítka třídění a řádek vyhledávání.

 

Nyní, pro nalezení hledaného příkazu, stačí zadat pouze jeho název.

 

Hledání příkazu T-Flex CAD

 

V okně Parametry dokumentu je možné nastavit parametry týkající se celého dokumentu nebo k jeho stránkám.

 

Pro tyto účely jsou použity záložky Stránka a Dokument.

 

Záložka Dokument T-Flex CAD

 

Stránka může být vybrána v rozbalovacím seznamu ve vrchní části okna.

 

Je možné nastavit typy zobrazených stránek pro tyto rozbalovací seznamy použitím Filtrů:

 

Použití filtrů v rozbalovacích seznamech T-Flex CAD

 

Kromě toho, pomocí tlačítka [Kopírovat do…], lze přesunout parametry jedné stránky do jiné a také kopírovat všechny

parametry najednou nebo parametry z vybraných záložek.

 

Pro kopírování jde vybrat několik stránek najednou. To dovoluje rychlý přenos parametrů a operace s parametry

během práce s mnohastránkovými dokumenty.

 

Výběr několika stránek T-Flex CAD

Práce s více monitory

Nově přibyla možnost otevření několika oken pro jeden hlavní dokument.

 

Hlavním důvodem pro tento mód je zobrazení stejného dokumentu na více monitorech.

 

Například, pokud je Váš počítač spojen se 2-mi monitory, můžete zobrazit 3D model na jednom z nich a výkres stejného

modelu s projekcemi na jiném.

 

Změny v modelu jsou zobrazeny ve všech hlavních oknech, které jsou spojené se stejným dokumentem.

 

Tudíž změny provedené v modelu na prvním monitoru, se po aktualizaci okamžitě zobrazí na projekcích druhého

monitoru.