Jste zde: SoliCAD.com Novinky progeCAD Professional Novinky Novinky v progeCAD 2024

Novinky v progeCAD 2024

Byla vydána nová verze progeCAD 2024 na zcela novém enginu IntelliCAD 11.1, která nabízí zvýšený výkon, hladší a rychlejší provoz ve 2D i 3D prostoru, větší automatizaci a více oborově specifických příkazů.

Mezi nejzajímavější novinky patří tyto funkce:

Nový příkaz VIEWCUBE

Pomocí kostky pro ovládání pohledů (ViewCube) pohodlně ovládáte a manipulujete s úhlem pohledu modelového prostoru v progeCADu. Na kostku lze kliknout a držet a tím otáčet modelovým prostorem, nebo lze vybrat stranu, hranu nebo roh kostky a tím se přesunout do jiného zobrazení. Pod kostkou je také rozbalovací seznam souřadnicových systémů. Pomocí tohoto seznamu můžete vybírat vlastní uložené souřadnicové systémy nebo resetovat a vybrat globální souřadnicový systém. K dispozici je také dialog pro správu všech nastavení kostky pohledů.

Nové příkazy 3DWALK a 3DFLY

Interaktivně změní 3D pohled ve výkresu, aby vytvořil dojem procházení/prolétání modelem. Nastavení příkazu se spravuje přes 3DWALKFLYSETTINGS.

Nový příkaz DATALINK

DATALINK je možnost propojit dynamicky tabulku Microsoft Excel s tabulkou progeCAD. Díky tomu jakékoliv změny, které provedete v exelovské tabulce, aktualizují tabulku progeCADu. Navíc při tomto nastavení můžete upravovat tabulku v progeCADu a tím měnit tabulku v Excelu.

Nový příkaz MAPIMPORT - Geo data a FDO import

Vkládá geometrie ze souborů SDF (SDF je nativní formát založený na geoprostorových souborech Autodesku® optimalizovaný pro ukládání velkých sad klasifikovaných dat), souborů SQLite a SHAPE (esri) nebo může používat službu databázového serveru, jako je WFS (Web Feature Service umožňuje uživatelům sdílení geoprostorových nebo neprostorových dat přes internet. Služby funkcí lze tedy využívat prostřednictvím internetu ve WebMaps, desktopových a webových aplikacích.), PostgreSQL nebo MySQL.

Vylepšená geolokace

Nové dialogové okno pro přidávání geografické lokace do výkresu.

 

Nový příkaz LAYMRG - sloučení vrstev

Počet vrstev ve výkresu můžete snížit jejich sloučením. Objekty na sloučených vrstvách se přesunou do cílové vrstvy a původní vrstvy se z výkresu odstraní.

Nový příkaz AIDIMSTYLE

Umožňuje vytvořit kótovací styl z existující kóty. Řekněme, že máte kótu a změníte její vlastnosti přepsáním těchto prvků: barva vynášecí čáry, barva textu, velikost šipky a písmo textu. Stačí spustit příkaz AIDIMSTYLE a vybrat kótu a vytvoří se nový styl s těmito vlastnostmi.

Podpora pro soubory Autodesk® Revit® 2023

Import souborů .rvt veze 2023.

Import IFC a REVIT (až do verze 2022) s hladinami

progeCAD importuje soubory BIM se strukturou hladin načtenou ze souborů IFC nebo Revit. Prostřednictvím nové proměnné BIMIMPORTLAYER si uživatel může zvolit úroveň stromových vrstev.

Hodnoty BIMIMPORTLAYER:

Skupiny pro síťové licence (použitelné pouze pro síťové licence)

Funkce pro přiřazení členské skupiny ke každé licenci NLM, která umožňuje rozdělit celkový počet dostupných licencí NLM do několika nezávislých skupin. Tímto způsobem lze licence rozdělit mezi konkrétní kanceláře / pracovní skupiny.

Na všechny změny v progeCAD 2024 se můžete podívat v tomto dokumentu.

progeCAD 2024 je ke stažení ZDE.

 

Autor: Viktor Černý
Email: viktor.cerny@solicad.com
Telefon: +420 790 323 909