Jste zde: SoliCAD.com Novinky Visual Components Novinky Nová verze Visual Components 4.3.1

Nová verze Visual Components 4.3.1

Nová verze vizualizačného a simulačného softwaru Visual Components 4.3.1 přináší nové funkce a další vylepšení zvyšující efektivitu práce i uživatelský komfort.

Visual Components 4.3.1. -

v nové verzi najdete spoustu vylepšení a nových funkcí jako například:

Instalační soubory verze 4.3.1 jsou k dispozici na webových stránkách Visual Components zde.

Po spuštění staženého souboru je upgrade automaticky proveden. Licenční klíč z verze Visual Components 4.3.0 je stejný i pro verzi 4.3.1.

Nové funkce:

Detektor kolizí

Bylo rozšířeno uživatelské rozhraní detektorů kolizí. Nyní je možné nastavovat parametry každého detektoru na samostatném panelu. Navíc lze snadno vytvořit „self-collision detector “ monitorující případné kolize vybraného robota sama ze sebou.

Externí editor Python skriptu

Standardní editor Python skriptu může být nahrazen externím editorem podle volby a preferencí uživatele.

Import CAD souborů

Byla přidána možnost importovat nejnovější formáty CAD souborů Siemens NX, Solid Edge, Parasolid, a Revit. Současně byla také rozšířena možnost importu geometrických modelů o několik dalších CAD formátů.

Import CAD konfigurací

Pro CAD modely vytvořené v programech Catia v4, IDEAS a Solidworks je možné importovat také CAD konfiguraci. Panel „Component properties“ obsahuje rolovací menu se seznamem  konfigurací, což umožňuje zvolit a zobrazit různé varianty – konfigurace CAD modelu, tak jak byly vytvořeny v původním CAD programu. Zrychluje a zjednodušuje se tak následné modelování  v programu Visual Components.

Vodoznak (průsvitka) na 2D výkresech

Na 2D výkresy generované v záložce „Dravings“ lze přidat vodoznak např. s logem společnosti. Vodoznak zvýrazňuje vlastníka návrhu a pomáhá chránit před neautorizovaným použitím.

Rozměry zakótované v 3D pracovní ploše

Rozměrové kóty lze vytvořit přímo v 3D pracovním prostoru a tak zobrazit dosahy robotů nebo vzdálenosti mezi objekty nejenom na 2D výkresech ale i v 3D zobrazeních.

Další vylepšení

Detailní informace o výše uvedených a ještě dalších vylepšení lze nalézt na stránkách výrobce programu v pdf souboru Release Notes.

Autor: Kamil Závacký
Email: kamil.zavacky@solicad.com
Telefon: +420 224 248 581