Jste zde: SoliCAD.com Novinky Visual Components Novinky Jaký je rozdíl mezi simulací a vizualizací

Jaký je rozdíl mezi simulací a vizualizací

I když obliba obou těchto technologii mezi profesionály ve výrobní sféře stále vzrůstá, je možné narazit na určité nejasnosti při výkladu obou pojmů. Jak to tedy je? V tomto článku popíšeme co simulační a vizualizační technologie jsou, proč jsou užitečné v souvislosti s výrobními procesy a jak doplňují jedna druhou.

SIMULACE = produkce dat

VIZUALIZACE = reprezentace dat

Simulaci definujeme jako produkci (vytváření) dat, zatímco vizualizaci jako reprezentaci dat. Zatímco cílem 3D vizualizačních technologií je zobrazit všechny prvky maximálně realisticky, simulační technologie je dělá funkční jako by byly opravdové.

Díky simulacím dosahujeme preciznosti skutečného světa

Simulační technologie nám umožňuje vytvářet data. V kontextu výrobního procesu nám tato data pomáhají zachycovat a reprodukovat skutečné operace každého reálného elementu přítomného ve výrobní lince.

Simulací emulujeme různorodé funkce, vlastnosti a chování, které mají výrobní zdroje – jak lidé ve výrobním procesu, tak stroje a zařízení. Simulace generuje přesné informace o jejich využití, výkonnosti a celkovém vlivu na produkci v závislosti na čase.

Takto získaná data nám také pomohou zjistit vztah mezi zdroji a jejich přínosem, ať samostatným nebo společným. Navíc můžeme testovat rozličné kombinace a scénáře výrobního procesu předem ve virtuálním světě. Díky tomu máme větší jistotu, že výrobní řešení, které zavádíme, bude pracovat očekávaným způsobem.

Jak vizualizace zpřehledňuje získaná data

Vizualizační technologie umožňuje názorně zobrazit data, která jsme obdrželi prostřednictvím simulace. Místo trápení mozkových buněk se surovými simulačními daty tak můžeme zjednodušit složitou informaci a data změnit na přehledný 2D výkres, graf, kvalitní obrázek nebo dokonce 3D animaci.

Poskytnutím číselných dat ve snadno srozumitelném formátu dovoluje vizualizace každému, nehledě na odbornost, interpretovat a analyzovat data efektivně atak zrychlit řešení úkolů a usnadnit vzájemnou komunikaci.

Stručně řečeno, vizualizační technologie zpřístupňuje simulační data.

Skutečná síla simulačních a vizualizačních technologií je v jejich kombinaci

Visual component, 3D vizualizační a simulační software, využívá obě technologie a nabízí tak komplexní řešení pro projektování výroby s výstupem v marketingové kvalitě. Díky intuitivnímu ovládání programu, vysokému stupni přesnosti a možnosti snadného vytváření výstupů pro projektovou dokumentaci mají tak profesionálové z výrobního průmyslu skutečně silný nástroj pro svá řešení.

Zdroj: https://www.visualcomponents.com/insights/blog/simulation-vs-visualization-difference/

Autor: Viktor Černý
Email: viktor.cerny@solicad.com
Telefon: +420 790 323 909