Jste zde: SoliCAD.com Novinky Visual Components Novinky Co je nového ve verzi Visual Components 2012

Co je nového ve verzi Visual Components 2012

Nejnovější verze simulačních programů Visual Components byla přepracována od základu: nový patentovaný engine simulace předefinovává způsob, jak dělat 3D simulace.

Výkon

Větší modely

Nové geometrické modely umožňují rychlejší interakci speciálně s velkými modely. Efektivní použití paměti dělá simulaci velké tovární dispozice svižnou.

Rychlejší navigace

Výkon při Vašem procházení 3D světem může být nastaven definováním prahu pro zobrazování malých detailů. To umožňuje mnohem rychlejší funkce posouvání, rotování a zvětšování.

Rychlejší kontrola kolizí

Mezi nové funkce detekce kolizí patří 'Near miss' a 'Minimum distance'. Near miss: Umožňuje detekci kolizí v dané toleranci. Minimum distance: zobrazuje vzdálenost, kdy jsou dva komponenty nejblíže k sobě. Nový komponentní model umožňuje mnohem rychlejší kontrolu kolizí se 100x rychlejší detekcí kolizí.

Import dat

CAD Importér

Balík programů Visual Components podporuje nyní import všech hlavních CAD formátů s pomocí přídavnými CAD importérů. Importery jsou mezi jinými i pro CATIA V4, CATIA V5, Step, JTOpen, Autodesk Inventor, atd ... .

Google SketchUp umožňuje připojit skupinu integrovaných importovacích formátů, které umožňují přístup k velkému množství 3D modelů online.

Soubory mohou být importovány s jejich originálními hierarchickými stromovými strukturami nebo jako rozbité geometrické bloky.

Snadnější komunikace

Nyní je mnohem jednodušší rozesílat Vaše řešení Vašim kolegům a zákazníkům, kteří nemají instalovaný Visual Components, pomocí 3D PDF. Nahrajte 3D PDF soubor z kteréhokoliv programu z rodiny Visual Components, který může být otevřený volným a široce rozšířeným Adobe Acroba Reader.

3D PDF soubor je interaktivní a dovoluje navigaci, přizpůsobitelné osvětlení a různé renderovací režimy jako je drátový, průhledný, stínovaný, atd. Nahrané soubory mohou být zaslány e-mailem.

Použitelnost

Uchycovací funkce

Nové inteligentní geometrické funkce automaticky rozeznají čela, zakřivené smyčky a samostatné křivky pro vylepšené funkce uchycení. Tyto nové funkce umožňují nový rozsah úchopů a výběru vlastností jako je:

Uchytit střed skutečného čelaUchytit střed kruhuUchytit hranuUchytit střed hrany

Příkazy čištění

Operace čištění byli sjednoceny. Rozkládání, tvorba bloků a odstraňování děr se dá nyní použít nejenom na geometrický set, ale také na komponenty a funkce. Nejenže umožní mnohem lepší vyčištění importované geometrie, ale také se drasticky zvýší rychlost zpracování pro tyto operace a to díky nové geometrii modelu.

Přední světla

Jiný bod pohledu byl přidán do standardního výběru pohledů: Přední světla. Funkce předních světel umožňuje volné sledování stínu, přičemž světlo přichází vždy zepředu.

Knihovny komponentů

Knihovny robotů

Rozsáhlá knihovna Visual Components eCat je rozšířena o mnoho nových robotů. Nyní si zákazníci mohou vybrat z více než 400 modelů robotů k integraci do svých přizpůsobených dispozic. Vše je volně přístupné pro sadu produktů Visual Components prostřednictvým on-line katalogu.

Knihovny 'Pick and place'

Modelovací aplikace 'Pick and place' nevyžaduje již detailní znalosti programování robotů. Pomocí nové knihovny 'Pick and place' je snadnější než kdykoliv předtím sestavit dispozici robotů, manipulovat s materiály pouhým přetažením komponentů a zadat jejich připojení pomocí předdefinovaných rozhraní.

Modely lidí

Verze 2012 představuje 2 nové členy rodiny ve Visual Components: Otto a Anna, lidské modely z knihovny Visual Components mají upravenou geometrii a pokládají základy pro budoucí vylepšování v oblasti modelování lidských zdrojů.

Modely vlaků a vozidel

Nová funkce 'Vehicle' umožňuje komponentům pohybovat se na předdefinovaných cestách hladce, vždy obnovujíc svoji současnou polohu. Systém snadno automaticky spočítá pozici vozidla použitím jeho zrychlení a zpomalení. Můžete také snadno přidat vagóny do Vašeho modelu vlaku.

Autor: Michał Plaza
Email: michal.plaza@solicad.com
Telefon: +48 32 440 19 18