Jste zde: SoliCAD.com Nápověda progeCAD Professional Příkazy progeCAD Bod

Bod

Menu

Kreslit >   Bod

Panel nástojů

Kreslit >   Bod

Klávesnice

_POINT

Alias

POKreslí samostatné bodové entity.

Nastavení (S)/Více (M)/:
Zdejte umístění bodu.
Nastavení (S – Settings) | Změna nastavení pro bod.
Více (M – Multiple) | Kreslení násobných bodů.

Změna nastavení bodů
Zadejte Nastavení (S).
Je zobrazen dialog Nastavení výkresu s aktivní záložkou Vytvoření entity.

Kreslení násobných bodů
Zvolte Více (M).
Nastavení (S)/:
Zadávejte body jeden po druhém. Pro ukončení příkazu stiskněte Enter nebo pravé tlačítko myši.