Jste zde: SoliCAD.com Nápověda progeCAD Professional Příkazy progeCAD Blok

Blok

Menu

Kreslit >   Blok > Vytvořit...

Panel nástojů

Kreslit   Vytvořit blok

Klávesnice

BLOCK

Alias

-BZe skupiny entit vytvoří jednu složenou.

                       
A. Určete bod vložení bloku.
B a C. Zvolte entity, které chcete do bloku zahrnout.
D.Blok vložený do výkresu.

Název nového bloku, nebo ? pro seznam existujících bloků:
Zadejte název nově vytvářeného bloku. Název může obsahovat alfonumerické znaky včetně znaku $, pomlčky (-) a podtržítka (_). Maximální délka je 31 znaků.
? | Zobrazení seznamu bloků ve výkrese.
Pokud zadáte již existující název bloku, objeví se upozornění: „Blok již existuje. Chcete jej předefinovat?“ Pokud zadáte N, je příkaz bloku ukončen. Pokud zvolíte Ano (Y) příkaz pokračuje.
Bod vložení nového bloku: Zvolte bod vložení, který bude základním bodem při vklácání bloku.
Vyberte entity pro blok: Zvolte entity, které chcete v bloku zahrnout. Entity z výkresu zmizí.
Pro obnovu zmizelých entity napište příkaz UNDELETE.
Díky blokům můžete kombinovat více entit do jediné a znovu ji používat při vkládání násobných kopií. Blok je do výkresu vkládán pomocí příkazu Vložit blok.
Blok existuje pouze ve výkrese, ve kterém byl vytvořen. Pro kopírování bloků mezi různými výkresy nebo pro uložení bloku na disk je možné využít Průzkumníka IntelliCAD.

Výpis existujících bloků
Zvolte ?.
Vypsat blok(y) <* pro všechny>:
Zadejte *. V okně historie příkazů je zobrazen výpis bloků definovaných ve výkrese ve čtyřech kategoriích:
Uživatelské bloky: Bloky vytvořené uživatelem.
Externí reference: Externě připojené výkresy umístěné pomocí příkazu Externí reference nebo pomocí Správce externích referencí.
Závislé bloky: Bloky nacházející se ve výkresech externích referencí.
Nepojmenované bloky: Bloky vytvořené programem jako jsou například vzory šraf.

Předefinování bloku
Při výzvě k zadání názvu nového bloku, zadejte název bloku, který si přejete předefinovat. Při upozornění na předefinování bloku zvolte Ano (Y) a pokračujte dále jako při definici nového bloku. Nový blok nahradí blok se stejným názvem.