Jste zde: SoliCAD.com Novinky Visual Components Novinky Aktualizace Visual Components! Část 2/2

Aktualizace Visual Components! Část 2/2

Je tu nová verze robotického softwaru Visual Components, 4.0.4. Co všechno je v ní nového? Podpora přidávání položek menu pomocí Python API, nové Viewpoint menu umožňující výběr úhlu pohledu, možnost zobrazení skrytých komponent a mnoho dalšího. Přečtěte si v našem článku.

Podpora přidávání položek menu pomocí Python API

Aplikace umožňuje přidat nové položky do kontextového menu vložením následujícího kódu:

ADDMENUITEM(VC_MENU_HOME + '/VCCONFIGURE3DCONTEXTMENUEXTRA', "VCCONFIGURE3DCONTEXTMENUEXTRA2", -1, "PRINTHELLOLOCALIZED")

                                             

Do hlavního ribbon menu se přidávají další položky použitím kódu:

#1THIS ADD GALLERY MENUTOOL TO HOME TAB ->'RGROUP' RIBBON GROUP. THIS CONTROL ID IS GMACTION AND AND HAS 'TOOLTIP' AND 'ICON' AND CONTROL TYPE IS GALLERYMENUTOOL.
ADDMENUITEM('VCTABHOME/RGROUP', "PYTHON EXTRA GALLERY", -1, "GMACTION","TOOLTIP","RICON","","GALLERYMENUTOOL")

#2 THIS CODE ADDS SECTION WITH ID "GMACTION_GMSECTIONONE" AND NAMED "1ST ITEM"
ADDMENUITEM('VCTABHOME/RGROUP/GMACTION_GMSECTIONONE', "1ST ITEM", -1, "FIRSTGALLERYITEMID","TOOLTIP","RREDO","GMACTION","GALLERYMENUTOOLITEM")
ADDMENUITEM('VCTABHOME/RGROUP/GMACTION_GMSECTIONONE', "2ND ITEM", -1, "SECONDGALLERYITEMID","TOOLTIP","RUNDO","GMACTION","GALLERYMENUTOOLITEM")
ADDMENUITEM('VCTABHOME/RGROUP/GMACTION_GMSECTIONONE', "3RD ITEM", -1, "THIRDGALLERYITEMID","TOOLTIP","RMOVE","GMACTION","GALLERYMENUTOOLITEM")

                                                             

Změna polohy TCP robota užitím nástroje Snap

Při použití nástroje Snap pro změnu polohy TCP (Tool Center Point) se  bere v úvahu výchozí poloha robota. Poloha (nastavení ramen robota) po přemístění do nového bodu TCP  zohledňuje situaci výchozí, čímž se zabrání vzniku nelogické konfigurace (nastavení os – ramen) robota.

                                                            

Universal Robots RTDE (Real Time Data Exchange) plug-in

Plug-in umožňuje připojit kontroler fy Universal Robots a jím řídit pohyby robota v simulaci Visual Components.

                                    

Staubli robot connection add-on

Staubli robot connection add-on“ podporuje vytváření a editaci programů pro nastavení pozic robota a poté jejich spouštění prostřednictvím kontroleru Staubli. Tím je umožněno ověření naprogramovaných operací a časů cyklu. Také jsou podporovány funkce pro přenos pozičních dat mezi simulovaným a reálným kontrolerem.

Vylepšení  vizualizace pohyblivých kabelů

Byla přidána nová funkce pro práci s délkou kabelu a další vylepšení vlastností vizualizace.

                                    

Výkonostní vylepšení

Nová verze přináší zvýšení rychlosti běhu programu v následujících oblastech:

Export simulace ve formátu vhodném pro VR a mobilní přehrávače

Nová funkce umožňuje záznam simulace ve formátu .vcax (Visual Components Animation Extension format). Tento nový souborový formát poskytuje kompaktní binární platformu pro záznam 3D animací a jejich zobrazení použitím prostředků Virtuální Reality nebo mobilních přehrávačů.

      

Pro sledování simulace ve virtuální realitě je třeba HTC Vive zařízení a nainstalovaný VR prohlížeč
od Visual Components.

Přehrávání na mobilních zařízeních umožňuje instalace přehrávače pro IOS nebo Android, který je dostupný na Apple/Android Store. Aplikace se nazývá "Visual Components Experience" viewer.

VR prohlížeč i mobilní prohlížeč poskytují funkce pro přehrávání vybrané animace (již dříve vyexportované z Visual Components ve formátu vcax), start/stop a přechod do vybraného místa v prostoru animace pomocí posuvníků.

Mobilní prohlížeč užívá standartní prostředky pro navigaci

VR aplikace navíc umožňuje, kromě standardního ovládání, měnit měřítko modelu od 1:1 do 1:10 . K dispozici je i speciální "Tabletop" režim,  pro zobrazení layoutu v měřítku 1:10 na desce stolu.

Podpora korejského jazyka

Vedle angličtiny, čínštiny, němčiny a japonštiny je nyní možné pro jazyk uživatelského rozhraní (menu) volit i korejštinu.

Autor: Kamil Závacký
Email: kamil.zavacky@solicad.com
Telefon: +420 224 248 581