Jste zde: SoliCAD.com Novinky Visual Components Novinky Aktualizace Visual Components 4.0.4. !

Aktualizace Visual Components 4.0.4. !

Je tu nová verze robotického softwaru Visual Components, 4.0.4. Co všechno je v ní nového? Dva módy zoomování, nové Viewpoint menu umožňující výběr úhlu pohledu, možnost zobrazení skrytých komponent a mnoho dalšího. Přečtěte si v našem článku.

Dva módy zoomování

Při zoomování kolečkem myši jsou k dispozici dva módy -  “Zoom thru” a  “Keep the Center Of Interest”

Zoom Thru - pokud se při zoomování přiblížíme tak blízko pevnému tělesu, že by vyplnilo celou obrazovku a bránilo v rozhledu, "projdeme" jím skrz a přibližujeme se k dalším komponentám na pracovní ploše. Tento mód je používán při pohybu layoutem.

Keep the Center Of Interest – přibližuje nás směrem k vybranému centru zájmu. Typické použití je pro práci s geometrií nebo robotickou aplikací, kde oblast na kterou se zaměřujeme zůstává na místě.

Nové Viewpoint menu

Nové viewpoint 3D menu umožňuje uživateli přímo zvolit některý z předdefinovaných pohledů na pracovní plochu – shora, zepředu, zezadu, zprava, zleva a zespodu – kliknutím myší do příslušného pole tlačítka menu. Spodní pohled se volí dvojklikem na T.  Pokud je zvolen pohled shora je možná, klikáním na políčko T, také rotace pohledu o 90 stupňů.

Uživatel může také volit "mezipohledy" kliknutím na hrany nebo rohy tlačítka menu.

Uživatelské pohledy

Panel Uživatelské pohledy umožňuje uložit pohled na pracovní plochu definovaný uživatelem a později jej zvolit kliknutím myši. Definice pohledů je ukládána společně s layoutem.

Zobrazování skrytých komponent

Skryté komponenty mohou být zobrazeny zaškrtnutím volby “Show hidden components” v panelu Cell Graph. V tomto režimu zobrazení jsou průhledně modré a uživatel je tak může snadněji lokalizovat a např. měnit jejich vlastnosti.

Podpora importu nových formátů CAD modelů

Nástroje pro import CAD geometrií podporují další nové verze formátů:

Byly provedeny i další úpravy a vylepšení, např. směry rovin povrchů jsou ještě více konzistentní.

Filtry pro import CAD modelů

Nástroj pro import CAD modelů nabízí filtry, které očistí model od nadbytečně složité geometrie už ve fázi načítání, takže není potřeba pozdější manuální čištění. Filtry zahrnují:

Našeptávač v editoru python scriptu

V záložce Modeling v editoru scriptu python je k dispozici nový asistent pro psaní kódu skriptů. Aktivuje se stiskem kláves Ctrl+Space. Asistent zobrazuje dostupné metody a vlastnosti pro právě editovaný obsah. Zobrazovány mohou být globální metody a nebo při stisku Ctrl+Space za znakem “.”(slovy tečka) objektu jsou vypsány dostupné metody specifické pro daný objekt.

Funkce asistenta je limitována dynamickými vlastnostmi python skriptu v případech, kdy typ objektu je určen až v průběhu provádění programu. Uživatel může sám doplnit informace poskytované asistentem vložením nového záznamu do adresáře “...\Documents\Visual Components\4.0\My Templates\Python Editor\Code Snippets”.

 

Autor: Kamil Závacký
Email: kamil.zavacky@solicad.com
Telefon: +420 224 248 581